BÁTRAN FELVÁLLALNI ÖNMAGAD

 az előadás feltöltve: 2020.09.27.
időtartama: 00:14:18’

 Ha megtalálod a közeget, ahol várnak, merd tudásodat és képességedet megnyitni. Lelkeddel ezt megérzed, racionális elméddel ne írd felül, amit lelked sugall: hogy mikor, hol, hogyan vállald fel belső meggyőződésed, hitvallásod, az Isteni vénán hozott képességed.

 

ŐSZINTÉN MAGADÉRT

az előadás feltöltve: 2020.09.06.
időtartama: 00:49:52’

 • Mi az életem gyökere, alapja, „titka”?
 • Miként hat az életem minőségére, ha tudatában vagyok annak: Ki vagyok valójában?
 • Hol rejlik és hogyan nyílik meg a Teremtő erő bennem?
 • Miért fontos, hogy felismerjem a szüleimmel való kapcsolatom ok-okozati összefüggéseit?
 • Mi a magamnak tett ígéretem?
 • Mit jelent „felébredni”?
 • „Segíts magadon, Isten is megsegít!”
 • Mitől függ, hogy mit „tehetek” és mit nem? Ki/mi mondja meg nekem?
 • Hogyan ismerhetem fel Önmagam valóságát a Teremtő Önismerettel?

MIÉRT AZ ELMÉM KETTŐSSÉGÉN ÉLEK, HA HÁROMDIMENZIÓS A LÉTEM?

az előadás feltöltve: 2020.05.12.
időtartama: 00:14:58’

Neked elég egy papírlap két dimenziója, mint az életed útmutatója? Ha az elméd kettőssége, kétsége irányít, nem háromdimenziós a léted, nem Éled az ittléted.

Hogyan használhatod a Teremtő Önismeret technikáját arra, hogy az élet mindhárom aspektusát ÉLJED?

„HOGYAN ÜLSZ A LOVON?”

az előadás feltöltve: 2020.05.01.
időtartama: 00:10:25’

 • Mit jelent az, hogy „fordítva ülni a lovon”?
 • Mi változik az által, ha helyes irányban ülöd a lovat?
 • Mitől/kitől függ az irány?

ŐSZINTÉN

az előadás feltöltve: 2020.04.19.
időtartama: 00:14:07’

Ha Önmagad megismerése ígéretként él lelkedben mint cél, vagy feladat, de mégsem járod az Önismeret útját, vagy elindultál, de útközben „elakadtál”, az alábbi kérdésekre adott őszinte válaszaid segítenek továbblépni:

 • Miért menekülök Önmagam valóságának megismerése elől?
 • Miért nem merem az első lépést megtenni Önmagamba?
 • Miben és miért hazudok magamnak?
 • Mennyire tudatosult bennem, hogy bármikor élhetek a szabad döntésemmel?
 • Hogyan tudom az egó hatalmának erejét új Teremtő erőre, bölcsességre, tudatosságra, önismeretre, spirituális képességre alakítani?

Ha a Teremtő Önismerettel felemeled a rezgésszinted és ősvalód megnyitod, lelkednek magján, a lelkiismeret hangján megérkeznek az őszinte, igaz válaszok.

HOL TALÁLOM A SZERETHETŐSÉGEM HITÉT?

az előadás feltöltve: 2020.04.09.
időtartama: 00:14:44’

 • vajon mikor és hol veszítettem el szerethetőségem hitének tudatát?
 • a valótlan világ játszmája és a valóság
 • mi a különbség az alacsony vagy magas oktávon működő szeretet érzése között?
 • hogyan tudom elfogadni a „hibáimat”?
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet, mint igaz valóságom  
 • fókuszálás, rezgésszint emelés, önuralom, tudatossá válás
 • eredendően az egyetemes szeretet Teremtő erejének a Fénye vagyok, ezért eredendően szerethető

A KORONAVÍRUS SPIRITUÁLIS ÜZENETE

az előadás feltöltve: 2020.04.02.
időtartama: 00:36:05’

 • neked mi a koronavírus tanítása?
 • nálad minek érkezett el az elrendeltetett ideje?
 • sorsod a kezedben, semmi nem történik, amit ne te kérnél tapasztalatra
 • a félelem alacsony rezgésszinten működő energia, aminek nincs valósága
 • szabad a döntésed: alacsony- vagy magas tudatsávon éled meg a veled való történéseket
 • az egy-elem, a fény-elem, a szer-elem, mint Teremtő erő
 • az egység, a minden „Egy” állapotán való tudatosulás
 • az igazi cél és feladat
 • az Isteni vénán magaddal hozott tehetséged, tudásod felismerése és tudatosítása nemcsak lehetőséged, de felelősséged is
 • a lelked magján tett ígéreted megvalósítása
 • Teremtő vagy, új jövőt teremthetsz

ÖRÖM, ÖRÖMKÖDÉS

az előadás feltöltve: 2020.03.12.
időtartama: 00:13:02’

 • az öröm és az örömködés közötti különbség
 • milyen az örömöt megélni alacsony és magas tudatsávon?
 • a valós öröm, a valós boldogság: az én valós állapotom
 • a teljesség tudatán, az öröm forrásából teremtés

KI/MI KÉNYSZERÍT MÓKUSKEREKEM, LIBIKÓKÁM HASZNÁLATÁRA?

az előadás feltöltve: 2020.02.17.
időtartama: 00:13:36’

 • mi a libikóka, hogyan lehet megállítani a billegését? 
 • miért alakul ki és mi működteti a mókuskereket?
 • emelkedett rezgésszinten önmagam valóságának átélése 
 • önmagam tisztelete, valós értékem tudatosítása
 • a bennem lévő Teremtő erő felismerése és működtetése

A KÜLVILÁG ÉS ÉN

az előadás feltöltve: 2020.01.20.
időtartama: 00:20:35’

 • hogyan kapcsolódik a környezet velünk és mi a környezettel?
 • ki vagy mi „fordítja le” bennünk a külvilág viselkedését?
 • mire van szükségünk ahhoz, hogy a külvilágot a „helyén” kezeljük?

HA AZ ÉLET ÖRÖK, AKKOR MI A HALÁL?

az előadás feltöltve: 2019.11.12.
időtartama: 00:16:48’

 • a lélekmagban, az ősvalóban őrizzük annak lenyomatát, ami „odaát” van
 • a halál az örökélet része
 • Az egyetemes szeretet rezgésén, minőségén, szeretteinkkel örökkön „élünk”.
 • Akik már elmentek, fényük bennünk él szerethetőségünk hitén, a szerelem állapotán, ami a Fény.

AZ ÁRNYÉKOM, AMINEK NINCS VALÓSÁGA

az előadás feltöltve: 2019.10.11.
időtartama: 00:13:46’

13 percben mindaz, aminek nincs valósága, és elménk mindezek által tart minket fogságában. Fény derül a valóságra, rajtunk múlik, felfedjük-e a titkot, a valóságot, és onnantól kezdve a valós értékrenden valójában Élhetünk, így szűnik meg a félelmünk.

2019-RE HANGOLÓDÁS, REZGÉSSZINT EMELÉS, ÖNISMERET

az előadás felvétele: 2019.02.04. / feltöltve: 2019.02.10.
időtartama: 00:42:51’ 

 • a 2019-es év megáldása
 • Teremtők vagyunk
 • Hogyan tudjuk karmatartozásainkat a kegyelem eszközeivel enyhíteni?
 • a valódi Önismeret
 • Mi a feladatunk és a felelősségünk, ha szolgálatra születtünk?
 • az egó alázata
 • a lélek a lelkiismeret hangján jelez
 • van kiút
 • a Hit megváltó ereje
 • az Élet értelme

ÖRÖMMEL ISKOLÁBA JÁRNI

az előadás felvétele: 2018.10.08. / feltöltve: 2018.10.30.
időtartama: 00:54:35’ 

 • mit tehetünk szülőként azért, hogy gyermekeink az iskolás éveket örömmel éljék meg?
 • szavaink ereje 
 • őszinteség a gyermekünkkel  
 • az iskolai teljesítmény értékelése a valós értékrend mentén
 • empátiára, együttérzésre, megértésre nevelés a lélek finom rezgésének minőségén
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet megváltó ereje
 • gyermekünk egyediségének a felismerése és tisztelete 
 • belső hang, lelkiismeret
 • ha büntetjük gyermekünket
 • az energiatörvények működése, ok-okozati összefüggések
 • a gyermekünkbe vetett hit és bizalom  
 • az iskolába járás valódi célja
 • feladatunk és felelősségünk szülőként
 • gyermekeink feltétel nélküli szeretete, cselekedeteinek a megértése
 • példamutatás

MILYEN OK REJLIK A SZEXUÁLIS PROBLÉMÁK HÁTTERÉBEN?

az előadás felvétele: 2018.09.03. / feltöltve: 2018.10.04.
időtartama: 00:44:09’

 • a gyermekkorban átélt, mélytudatba rejtett traumák hatása felnőttkori viselkedésünkre
 • a szeretkezés szakrális minőségének megéléséhez a kulcs: az Önismeret
 • minden dolgok harmadik aspektusa
 • párkapcsolati játszmák, szerepek
 • oktávok, tudatsávok
 • a 3. oktáv tudatán megélt érzések
 • a lélekmagban lévő energia
 • a lelkiismeret hangja
 • az energiatörvények
 • tudatosság
 • a 6. oktáv tudata
 • a valós érzelem minősége
 • a vonzás törvénye
 • elrendeltetett időpont
 • ok-okozat
 • minőségi átalakulás a lélek alkímiájával

HOGYAN LEHET A DÜH, A HARAG, AZ INDULAT ENERGIÁIT TÜRELEMRE, ELFOGADÁSRA ALAKÍTANI?

az előadás felvétele: 2018.06.25. feltöltve: 2018.07.19.
időtartama: 00:27:11’

 • az egyetemes szeretet aspektusai
 • az árnyék-én tulajdonságok működése az alsó oktávok minőségén
 • az „Elég volt!” kimondása
 • Ki vagyok én valójában?
 • a lélek ereje, a hit Teremtő ereje
 • Teremtői mivoltunk felismerése, tudatosítása
 • rezgésszint emelés
 • a lélek alkímiája
 • ha nem vagyunk őszinték  
 • a szabad döntés
 • a valós Élet minősége
 • amikor Önmagam ismerem
 • empátia, szívjóság
 • tudatossá válás

MI BLOKKOLJA A FÉLELEM, A BŰNTUDAT, AZ AGGODALMAK ELENGEDÉSÉT?

az előadás felvétele: 2018.04.09. / feltöltve: 2018.04.22.
időtartama: 00:33:56’

 • a félelem energiája
 • árnyék-én tulajdonságok
 • miből ered az aggodalom, a félelem, a bűntudat?
 • energiajátszmák működtetése és felismerése
 • a karma törvényei
 • tudatos önismeret
 • éberség
 • önfigyelem, önfegyelem
 • szabad döntés
 • a vonzás törvénye
 • a Teremtő Önismeret
 • Teremtői mivoltunk tudatosítása
 • a lélek alkímiája 

A SZABAD DÖNTÉS, MÁRCIUSI MEGÚJULÁS

az előadás felvétele: 2018.03.05. / feltöltve: 2018.03.18
időtartama: 00:19:29′

 • a lélek szabadsága
 • ősbizalom, önbizalom, önértékelés
 • tudatosság, fókuszáltság
 • önfigyelem, önuralom
 • szabad döntésünk joga
 • rezgésszint emelés
 • kilépés az egó túlélőprogramjából, a félelem energetikájából
 • árnyék-én tulajdonságaink felismerése
 • „Ki vagyok én?”
 • oktávok – tudatszintek

A VESZTESÉG FELDOLGOZÁSA

az előadás, meditáció felvétele: 2017.11.13. / feltöltve: 2017.12.13. 
időtartama: 01:02:38’ (ebből az előadás 5 perc)

 • szeretteink elvesztésekor érzett fájdalom feloldása a lélek alkímiájával
 • a mélytudatban megtapadt érzelmek lenyomatainak hatása a mindennapjainkra
 • az elengedés folyamata az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretettel
 • az élet örökkön létező – a lélek az örökélet
 • az Egység állapotának megélése
 • a valós érzelem minősége

TEREMTŐNEK SZÜLETTÜNK

az előadás felvétele: 2016.09.12. / feltöltve: 2016.10.31.
időtartama: 00:29:06

 • Teremtői mivoltunk tudatosítása
 • szabad döntésünk van
 • örökségünk fontossága
 • a szülőktől örökölt génkódnak a megismerése
 • leszületésünk célja
 • magas rezgésszinten hozott döntések
 • hogyan hozzunk meg nehéz döntéseket?
 • az egyetemes törvényeket csak magas rezgésszinten láthatjuk meg
 • a vonzás törvénye

SZABADSÁG

az előadás felvétele: 2015.06.08. / feltöltve: 2015.09.27.
időtartama: 01:21:26’

 • a szabadságunk és pihenésünk alatt érzett érzelmi állapot a hétköznapjainkban is megteremthető és megtartható
 • az önismerettel a szabadság érzésének megéléséhez mit tehetünk?
 • a racionális gondolkodás és a magas rezgésszint gondolatainak különbségei
 • túlélőprogramunk lebontása és Teremtői mivoltunknak a felismerése
 • szabad döntésünk van: a fény minőségén élünk vagy árnyék-én tulajdonságaink árnyékában?
 • szülői génkódok felismerése, az önismerettel a szülői minták felismerése, ki vagyok én
 • a szülők elfogadásának fontossága önmagunk elfogadásához
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet minősége és tudatos működtetése oldja ki az ellentéteket, az árnyék-én tulajdonságokat
 • a tudatosság eléréséhez: agyunk befogadó képessége az információk mennyiségére és a spiritualitás szerepe
 • realizáljuk valóságképünket, ismerjük fel valós életünket és értékrendünket
 • élethelyzeteink megtapasztalásainak lényege és ok-okozat összefüggéseinek megértése
 • élethelyzeteink igazi okai
 • rajtunk múlik, hogy melyik tudatsávon hozzuk meg a döntéseinket
 • kinyithatjuk és irányíthatjuk magunkat a mindentudás segítségével, az adott készségünk szintjén
 • ha életünket tudatosan, magas rezgésszinten éljük, félelmeink megszűnnek
 • az egó alárendeltségének elérése
 • a lap, amit magunknak osztottunk
 • Fénnyé alakulás az alkímia révén, a megtett út által; a karma kioldása
 • a megbocsátás folyamata 

 

ENGEDD EL A KEZEM

az előadás felvétele: 2015.03.09. / feltöltve: 2016.09.07.
időtartama: 01:03:51’

 • függőségeink 
 • a racionális elme túlélőprogramja
 • az élethelyzetek valós okai
 • a szellemünk tudatszintjei oktávokban
 • árnyék-én tulajdonságaink árnyékszemélyiséggé alakulásának okai és folyamata
 • szerethetőségünk hitének elvesztése
 • hogyan emlékeztessük gyermekeinket a valós értékeikre?
 • a szülőknek a gyermekébe vetett hite és bizalma az az Erő, ami a gyermek egészséges felnőtté válásához szükséges
 • „Az egónk túlélőprogramján futó élet nem az az Élet, ami a lelkünk magján az ígéret.”
 • Teremtői mivoltunk tudatosítása
 • a 4 oktávon, a fél-elem energiáján megszerzett tapasztalásaink felismerése, kioldása, elengedése
 • a Teremtő Önismeret technikája 
 • a lélek alkímiája
 • „Segíts Magadon, az Isten is megsegít!”
 • felnőttség és az ehhez vezető út
 • felelősség felvállalása
 • az energiatörvények felismerése, tudatosítása, betartása
 • Teremtő erőnk helyes működtetése
 • az önmagunknak tett ígéret beteljesítése
 • tudatos önismeret
 • minden eszköz szentesítve van Önmagunk megismeréséhez
 • önfegyelem, önfigyelem, önuralom az Önismeretben

 

MAGnak lenni jó

az előadás felvétele: 2016.06.06. / feltöltve: 2016.07.06.
időtartama: 00:08:04’  

 • az ősvalónkba, a lélekmagunkba vetett MAG
 • Magyarság – MAG-ság
 • egyediségünk, tehetségünk, tudásunk, képességünk felismerése
 • az Isteni véna megnyitása, a magunknak tett ígéret megvalósítása
 • a valós öröm érzésén történő alkotás, teremtés  
 • a Kárpát-medence különleges energiatere és ennek jelentősége

ÉRTELEM ÉS ÉRZELEM

az előadás felvétele: 2015.02.09. / feltöltve: 2016.05.17.
időtartama: 00:52:03’

 • a tudatosítás folyamata
 • lépésről lépésre az önismeretben
 • érzelmi szintjeink megértése
 • mit jelent, hogy szabad döntésünk van és ennek fontossága
 • tudás, tudatosság, tudatosítás hármasa
 • mikor van a karmának „vége”?
 • a Szentség, egység állapota
 • mit jelent, hogy „Fény vagyok”?
 • tudatosan emeljük rezgésszintünket
 • mi a megvilágosodás?
 • Önismeret: felnőni Önnön magunkhoz

JELEK

az előadás felvétele: 2015.11.16. / feltöltve: 2016.01.02. 
időtartama: 00:33:28’

 • jelek és jelzések, mint szimbólumok az életünkben, éberségünk, tudatosságunk, hogy észrevesszük-e
 • szabad döntés: éberré válás egy jobb sors eléréséhez

TUDATOSSÁG AZ ÖNISMERETBEN

az előadás feltöltve: 2015.12.21.
időtartama: 00:38:52’

 • Hogyan lehetek spirituálisan felnőtt ember?
 • Ki vagyok valójában, mi az egyedi kódom?
 • Miért jó, ha felismerem, ki vagyok én?
 • Miért kell az erőt magamban ismernem?
 • Mit ígértem a köztes létben?
 • a bölcsesség „T” betűi: tapintat, türelem, tolerancia, tisztelet, tudatosság…
 • a hit, végső soron az a Teremtő erő, Aki bennünk a Teremtő
 • tapasztalni jöttünk, hogy megismerjük a FÉNY árnyékát, árnyék-én tulajdonságaink sokaságát
 • magas rezgésszinten nem létezik a félelem

MI AZ ŐSZINTESÉG?

az előadás felvétele: 2015.10.12. / feltöltve: 2015.10.20.
időtartama: 00:46:17’

 • Mi lehet annak az oka, hogy nem adunk őszinte, egyenes válaszokat?
 • Milyen árnyékszemélyiségekkel rejtjük el az egyértelműségünket?
 • Miért nem vállaljuk fel önnön magunkat?
 • Miért félünk?
 • A megszégyenüléstől való félelem mit okozhat?
 • Hogyan kezdjünk el az önismeret útján járni?
 • Már a világra jövetellel elengedünk. Létezik ennél nagyobb elengedés?
 • Mikor tudjuk elhinni, hogy szeret a partnerünk?
 • Az élet szentség!
 • Önmagunk megbecsülésének fontossága
 • Az egó eszközei
 • Az IGE az ember testet öltésében valósul meg. Ez maga a TEREMTÉS!
 • IGE – IGEN – a GÉN kódon hozott ígéret
 • Ha minden EGY

MILYEN ÉLETET SZERETNÉL?

az előadás felvétele: 2013.06.06. / feltöltve: 2015.08.17.
időtartama: 00:47:25’

 • milyen változásokat hoz az önismeret az életünkben?
 • a szülő és a gyermek kapcsolata
 • szüleinket mi magunk választjuk
 • a szülőktől örökölt génkódnak a megismerése
 • mi a felnőttéválás?
 • Önmagunk megismerésének két aspektusa
 • hogyan válthatjuk meg szüleinket?
 • jövőnk érdekében adjunk bizalmat szüleinknek és magunknak is
 • egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet = szüleink elfogadása
 • gyökereink megismerése, feltérképezése, szembesülések és feloldások
 • mit tehetünk mi azért, hogy gyermekeinknek harmonikus, egészséges és szép élete legyen?
 • a HIT ereje
 • magas rezgésszinten történő gyermeknevelés
 • OK – okozat
 • gyökereink ismerete
 • önismereti fejlődésünk visszatükröződése társaink viselkedésében
 • rezgésszintünk és a „behívott” eszközök összefüggései

♥ 

MIT ÍGÉRTÉL MAGADNAK?

az előadás felvétele: 2013.06.20. / feltöltve: 2015.06.30.
időtartama: 00:35:26’

 • az emberi élet célja
 • az ígéret, a tehetség, a kód
 • az Önismeret
 • az Önismeret útja és folyamata
 • a szabad döntést hogyan alkalmazzuk, hogy beteljesüljön életünk és egyedi kódunk?
 • mi történik akkor, amikor valaki elindul az önismeret útján?
 • a felelősségünk az életünkben
 • leszületésünk ígéretei, azaz a hitvallásként őrzött titkok
 • lelkünk magja
 • a valós világ
 • mit kell tennünk, hogy rálássunk önmagunkra?
 • mi, miért történik velünk?
 • minden EGY
 • az út
 • miért fontos, hogy magunkkal foglalkozzunk és feltérképezzük értékeinket és az árnyékainkat?

IRIGYSÉG

az előadás, meditáció felvétele: 2015.04.20. / feltöltve: 2015.06.23.   
időtartama: 01:10:33’ (ebből az előadás 5 perc)

 • mi az irigység, honnan ered, van-e valósága?
 • a szabad döntés hogyan alkalmazható?
 • milyen módon lesz az irigységből új Teremtő erő, fény, hit, bizalom, bölcsesség, elfogadás, remény?
 • hogyan segít az alkímia ahhoz, hogy Önmagunk ismerőjévé és életünk tudatos Teremtőjévé váljunk?

♥ 

TUDATOSSÁG

az előadás felvétele: 2014.10.06. / feltöltve: 2015.05.21.
időtartama: 00:33:03’

 • a meditáció fontossága és a meditatív állapotban tanultaknak gyakorlatban való használata
 • az élethelyzetekre miért úgy reagálunk?
 • mi történik velünk, ha tudatosan éljük mindennapjainkat?
 • szeretteinkkel, gyermekeinkkel a kapcsolatunk
 • mi az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet Teremtő erejének fénye, az élet alapja, gyökere, a létezés maga?
 • milyen lélekben: elfogadni, elengedni, tapintatosnak lenni, a másikat megbecsülni, a másságot tisztelni, az Életet szentségként megélni, önmagam értékelni, ősbizalommal, szívjósággal, kegyelemmel, irgalommal, könyörülettel, türelemmel, toleranciával, tisztelettel Élni?
 • magas oktávú szeretetből hozott döntéseink
 • emelkedett rezgésszinten valóságos énünkkel találkozni
 • hogyan lehet a Teremtő erőt felébreszteni, életben tartani?
 • a vonzás törvénye alapján környezetünk a mi készségi szintünkre reagál
 • a tudatunk fókusza
 • az elme polaritásának jellemzőjéből fakadó élethelyzetek
 • a felismerés útja
 • „Ki vagyok én?” Belső hang
 • Tudatlanság és Tudatosság fogalmai az önismeretben

A TEREMTŐ ÖNISMERET A KVANTUMFIZIKA FÉNYÉBEN 2. rész

az előadás felvétele: 2015.02.20. / feltöltve: 2015.03.28.
időtartama: 01:20:14’ 

Életünk  célja és oka, hogy megismerjük önmagunkat. De nem mindegy, milyen tudatszinten, oktávon kérjük tapasztalásainkhoz az eszközöket.

 1. oktáv: ásvány, anyag, fél-elem rezgése
 2. oktáv: növény, vegetatív szint, fél-elem rezgése
 3. oktáv: asztrál-ösztön szint, állati tulajdonságok, fél-elem rezgése
 4. oktáv: a racionális elme kettőségének, a fél-elem rezgése
 5. oktáv: az OK-sáv, ahol a velünk való történések valós okaira láthatunk rá
 6. oktáv: ősvaló, lélekmag, az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet, a valós érzelem birodalma, a forrás, az élet szentsége
 7. oktáv: Szellem, Felsőbb Én, Teremtő, Isteni/Istennői tudatunk megnyílása

Ha csak az alsó négy oktáv van nyitva: nem élünk, csak félünk, az egó túlélő programját, a függőség állapotát működtetjük.

Ha a felsőbb oktávokon van a tudatunk fókusza: megszűnik az egó túlélő programja, a fél-elem birodalma.

 • szerethetőségünk hite
 • a lehetőség, hogy ősvalónkból hozzunk döntéseket sorsunk felett
 • az Isteni véna, tehetség, tudás, az egyedi kód
 • az energia a lélek alkímiájának megvalósításához
 • a valódi szabadság állapota

A kvantumfizika alátámasztja, hogy az önismeret az élet célja és eredője. Semmi nem létezik a világon, aminek ne ez lenne a célja. A világ megfigyelésével teremtjük a világot, de hogy mit tudatosítunk belőle, az a mi felelősségünk. Ha ezt megértjük, akkor képesek leszünk felismerni, hogy senki nem kérhet számon senkin semmit, csak saját magán, hiszen a saját világáért mindenki maga felelős. Mi teremtettük minden pillanatát, mindennek az előidézői, okai, eredői mi magunk vagyunk.

A TEREMTŐ ÖNISMERET A KVANTUMFIZIKA FÉNYÉBEN 1. rész

az előadás felvétele: 2015.02.06. / feltöltve: 2015.02.16. 
időtartama: 01:39:32’

 • a Teremtő Önismeret
 • küldetésünket beteljesíteni
 • a kvantumfizika igazol
 • minden energia
 • az alap: szerethetőségünk hite
 • lélekmag

Az előadásban a rezgésszint, a rezgésszint emelés, az energiatörvények (ok-okozat törvénye, rezonancia törvénye, vonzás törvénye), a karma, az árnyékszerepek és a lélek alkímiájának működésén keresztül megvilágítva választ kaphatunk az alábbi kérdésekre:

 • Mi az élet értelme, célja?
 • Miért veszítjük el a teljes bizalom és hit állapotát, amelyet gyermekként még magunkénak tudtunk, és hogyan tudunk ebbe az állapotba visszatérni?
 • Hogyan ismerhetjük meg küldetésünket, hivatásunkat, egyedi kódunkat?
 • Mi az önismeret?
 • Mi az egó és az egó hatalma?
 • Mit jelent a szabad döntés és mit jelent felelősséget vállalni a sorsunkért?
 • Hogyan tudjuk magunkat, a magunk világát megváltani, megváltoztatni, és a magunk világának a megváltoztatása hogyan hat a rezonancia törvénye alapján a másikra és a körülöttünk lévő világra?

FÉLELEM 

az előadás, meditáció felvétele: 2014.08.11. / feltöltve: 2014.09.24.
időtartama: 01:24:39’ (ebből az előadás 41 perc)

Miért tekintjük a félelmet valóságnak?
Miért záródik le fényünk, a valós értékrend, a hitvallás, a szerethetőségünk hite, a szent egység?
Miért cseréljük fel a valóságot a félelemmel?

 • a hiánytudat
 • a teljességtudat
 • racionális elme – a kétség, a kettősség
 • az egó túlélőprogramja
 • árnyéktulajdonságok, árnyék-ének, árnyékszerepek
 • az ősvaló valósága: a valós öröm, az egység,  a „minden EGY” állapota, az élet szentsége, szerethetőségünk hite, az egyetemes szeretet Teremtő erejének fénye
 • hivatás, hitvallás, egyedi kód
 • génkód, szüleink megbocsátó, elfogadó, elengedő szeretete, önmagunk szeretete
 • energiatörvények
 • a rezonancia törvénye
 • a szabad döntés
 • a magyar nyelv Teremtő ereje
 • rezgésszint emelés, szembesülés, önismeret
 • a lélek alkímiája

NAIVITÁS

az előadás felvétele: 2014.06.16. / feltöltve: 2014.08.06.
időtartama: 00:45:52’
angol felirattal is

 • tapasztalásaink értelme az életünkben
 • tudatosság, éberség, bölcsesség
 • megóvhatjuk-e gyermekeinket bizonyos tapasztalásoktól?
 • csak az hiteles, amit megtapasztalunk
 • energiatörvények
 • az Erő
 • saját út, ígéretünk
 • a feladat, hogy visszaérkezzünk abba a rezgéstérbe, ahonnan valaha indultunk
 • a szabad döntés minden pillanatban a miénk
 • „Ki vagyok én?”
 • tudatszintek – oktávok
 • ittlétünk célja

HAZATÉRÉS

az előadás felvétele: 2014.05.11. / feltöltve: 2014.06.26.
időtartama: 00:15:20’

 • „Egyedi, egyszeri és megismételhetetlen vagyok.”
 • számít-e, hogy hány évesen találjuk meg azt a feladatot, amit kitűztünk magunknak?
 • számít-e, mikor mondjuk ki, hogy „Elég volt!” az egó játszmáiból?
 • a titok bennünk van
 • feladattal érkeztünk
 • mondj IGEN-t az ÉLET-re
 • Sághy Enikő spirituális útja
 • az egyetemes szeretet 3 aspektusa: megbocsátás, elfogadás, elengedés
 • az egó játszmái
 • a velünk való történések eredője MINDIG bennünk van
 • mi történik ha félelem és kétség van bennünk?
 • hogyan tudjuk megtalálni Önmagunkat?
 • mi az ősvalónk ígérete?
 • a tudatos teremtés ittlétünk kulcsa
 • a félelmet megváltó erő: a magenta energia
 • mi a minőségi élet kulcsa?

MIRŐL SZÓL AZ ÖNISMERET?

LÉLEK TV felvétele 2013. / feltöltve: 2013.12.23.
időtartama: 00:21:55’

 • Sághy Enikő hivatása, hitvallása
 • az Egy s Ég Központ
 • az önismeret
 • az Élet
 • hogyan lehetünk hitelesek?
 • ősvalónk, a lélekmag
 • árnyék-én tulajdonságaink
 • Felsőbb Énünk „irányításai”
 • miért tanulunk meg hazudni?
 • belső hitünk ereje miért alakul félelemre?
 • mikor éltél utoljára önfeledten?
 • kinek, mikor, miért omlik össze az élete?
 • hogyan legyünk őszinték?
 • az alkímia folyamata az önismeretben
 • Legyen merszünk kimondani, hogy: „Elég volt”!
 • Az önismeret egy folyamat, egy ÚT.

♥ 

EGYÜTTÉRZÉS

az előadás feltöltve: 2013.06.13.
időtartama: 00:04:00’

 • a szolgálat, együttérzés, spirituális gőg, fanatizmus, öntörvényűség
 • a valós érzelem, az ígéret, a hitvallás

♥ 

A TEREMTÉS HELYES SORRENDJE

az előadás időpontja: 2012. / feltöltve: 2012.07.04.
időtartama: 00:50:39’

Tudatszintek, oktávok:

 1. oktáv: ásvány – tehetetlen anyag, „halál”
 2. oktáv: növény – depresszió, „eszem, iszom, alszom”
 3. oktáv: asztrál – indulatok, árnyéktulajdonságok 
 4. oktáv: elme – kettősség, egó túlélőprogram 
 5. oktáv: OK-sáv – ébredés, intuíció
 6. oktáv: a lélek birodalma – ősvaló, forrás, ősbizalom, hazaérkezés, valós érzelem, valós értékrend, egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet, az élet szentsége, egyetemes igazság, minden dolgok valós oka, eredője
 7. oktáv: a Szellem birodalma – Isteni tudatosság
 • a 4. oktávon való élet
 • valós értékrend
 • rezonancia törvénye
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet
 • mi vagyunk az OK
 • szabad döntés
 • a múlt átírása, megáldása, megköszönése
 • lelkünk magjából hozott döntés / poláris elméből hozott döntés
 • hit, szabadság
 • mellénk rendelt társ
 • az Isteni terv megvalósítása

MIÉRT SZENVEDÜNK?

az előadás feltöltve: 2012.06.27.
időtartama: 00:06:33’

 • a bennünk működő program
 • az őseinktől hozott női áldozati szerep
 • hogyan oldjuk meg, hogy ne áldozzuk fel önmagunkat és ne legyünk önzőek sem?
 • ha eleget szenvedtünk, tudjuk kimondani, hogy: „Elég volt!”
 • miért kell még tapasztalnunk? Miért kell még szenvednünk?
 • kegyelem
 • árnyék-én tulajdonságaink
 • az egyetemes „REND”
 • a megtapasztalás = a hitelesség

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 10. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02. 
időtartama: 00:08:31’

Az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet egy magas tudatsávon működő energiaminőség. Az alázat egy komoly tudatszintemelés eredménye.

 1. oktáv: ásvány, anyag
  2. oktáv: növény, vegetatív szint
  3. oktáv: állatok, asztrál – zsaroló-birtokló-manipuláló szeretet
  4. oktáv: elme – kettős, poláris (egó, tanok, eszmék, mesterek stb.)
  5. oktáv: OK-sáv – a valós okok, minden dolgok harmadik aspektusa, egyetemes látásmód
  6. oktáv: ősvaló megnyílása, a valós érzelem, az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet, a forrás
  7. oktáv: Felsőbb Én, Isteni lényünk birodalma

Ha tudatosítjuk magunkban mind a hét oktávot, akkor az elménk szolgálja az Isteni vénánkat, megtörténik az anyag szellemiesítése, amiért születtünk a Földre.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 9. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02. 
időtartama: 00:03:29’

Az alázat nem más, mint amikor a racionális elménk, a bal agyféltekénk kimondja: „Legyen meg Felsőbb Énem, a Te akaratod!”. Amikor az elme szabad döntése jogán elengedi azt a hatalmat, amit addig az egó túlélő programján gyakorolt, ki tudja mondani, hogy elég volt a fájdalmas megtapasztalásokból, és feltesszük magunknak a kérdést, hogy: „Ki vagyok én?”, akkor tudunk az egységre, a harmóniára lelni Önmagunkban. Ez az út, az önismeret. Innentől kezdve, az elme elkezdi szolgálni az Isteni vénánk tehetségét, tudását.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 8. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02. 
időtartama: 00:00:55’

Az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet hatalma csakis óriási alázattal működhet.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 7. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02. 
időtartama: 00:01:23’

Semmi sem véletlen. A hosszú évek alatt megszerzett tapasztalatok célja és értelme, hogy bölccsé váljunk, önismeretté formáljuk őket.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 6. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02.
időtartama: 00:02:01’

Valójában minden alkalommal, amikor este lefekszünk aludni, visszatérünk a létközbe, valós otthonunkba, ahol minden információ nyitva számunkra. Ha elfelejtjük, kik vagyunk, és nem a megbocsátó, elfogadó, elengedő szeretet minőségén éljük életünket, az álmainkban kapott érzések, szimbólumok segítenek visszaemlékezni. Minden ébredés egy új kezdet, egy új lehetőség, hogy szabad döntésünk jogán önmagunkat megismerjük és tudatossá váljunk.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 5. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02.
időtartama: 00:05:10’

Szüleinket a mindentudás birtokában magunk választjuk ki a létközben, pontosan azzal a génkóddal, azokkal a hajlam- és tulajdonságegyüttesekkel, amelyek a legjobban segítenek bennünket abban, hogy előző életeink karmáit kiegyenlítsük, életfeladatunkat Isteni vénánk tehetségén megvalósítsuk. Ezért és mert az ő génkódjukon élünk, kötelező házi feladatunk, hogy megtanuljuk az egyetemes – megbocsátó, elfogadó, elengedő – szeretet minőségén szeretni őket. Így emlékeztetnek bennünket arra,  hogy kik vagyunk valójában, arra a valós értékrendre, amely kulcsa minden élethelyzetnek és nélkülözhetetlen önmagunk megvalósításához.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 4. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02.
időtartama: 00:02:06’

A fél-elem energiák életünkben nehézségek formájában mutatkozhatnak meg: barátok-, állás-, vagyon elvesztése, betegség, hozzátartozó váratlan halála, stb. Ezek az események valójában a saját magunknak kért jelek, amelyek segítenek, hogy a múlt energiaminőségéből, a több generáción keresztül génkódón hozott programból – ami nem a valós életünk – kilépjünk, felébredjünk és megvalósítsuk a létközben magunknak tett ígéretet, egyedi kódunkat, azt, akik valójában vagyunk.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 3. rész

az előadás feltöltve: 2012.06.02. 
időtartama: 00:04:30’

Tudatszintünk emelésével, szabad döntésünk jogán, módunk nyílik:

 • egyetemes szemléletmóddal tekinteni a világ történéseire
 • a magunk világát átírni, múltunkból a blokkokat kioldani
 • saját sorsunk Teremtőivé válni, sorsunkat megváltoztatni 

Az energiaminőség változása az alkímia révén – amikor átíródik a félelem energia az eredeti valóságunk fényére, ami a szerethetőségünk hite, a szeretet egyetemessége, a valós értékrend – a rezonancia törvénye alapján, mágnesként vonzzuk be azokat az eszközöket, amik a kegyelem, a tisztelet eszközei.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 2. rész 

az előadás feltöltve: 2012.06.02.
időtartama: 00:01:24’

Az adott tudatunk szintjén az érzéseink, gondolataink, cselekedeteink határozzák meg, hogy a felszínen mi történik. Minél többen vagyunk, akik – a tudatukat magasabb oktávokra emelve, más szemléletmóddal, az érzelem magas rezgésén – az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet minőségén élik az életüket, annál nagyobb energiával hatunk a történésekre.

DIMENZIÓVÁLTÁS, ALKÍMIA, TUDATSZINT EMELÉS 1. rész

az előadás feltöltve: 2012.05.30.
időtartama: 00:02:15’

A tudatunk szintjének, a szemléletmódunknak a változása hozza létre azt a változást, amit a Föld, az emberek, az Univerzum sorsának változásában érzékelhetünk.

♥ 

DIMENZIÓVÁLTÁS – ELŐADÁS CSÍKSZEREDÁN

az előadás felvétele: 2012.03.10. / feltöltve: 2012.03.27.
időtartama: 01:05:37’ 

Milyen az, ha a belső hang minőségén hozunk döntéseket, és milyen, ha racionális elménket követve élünk?
Honnan indítjuk és működtetjük életünk teremtését?
Mit tartunk valóságnak?
Miért történnek velünk bizonyos dolgok?

 • mit jelent az, hogy egy háromdimenziós világban élünk
 • a velünk való történés három aspektusa
 • az elme kettősségén nem kaphatunk valós válaszokat kérdéseinkre
 • rezgésszint emeléssel a lélekmag, az ősvaló, a valós okok, az egyedi kód, a forrás, a valós értékrend megnyitása
 • a teremtés: az ok pillanata
 • az ötödik dimenzióba lépés
 • a teremtés helyes sorrendje
 • a feltétel nélküli szeretet Teremtő ereje
 • mindent mi kérünk, értünk van, értünk történik
 • energiatörvények, ok-okozat törvénye, rezonancia törvénye
 • belső hit, hitvallás, a hit Teremtő ereje
 • önértékelés, szerethetőségünk hite
 • szembesülés, a megszerzett tapasztalat bölcsességgé alakítása

GYERMEKÁLDÁS

az előadás feltöltve: 2010.11.16.
időtartama: 00:03:09’

A gyermekáldás elmaradásának okai lehetnek:

 • tudatalattiban ki nem oldott félelem az anyaság felvállalásától
 • nem a jelenlegi párunk az, akitől meg kell születnie a gyermeknek
 • meg nem oldott karmák sokasága
 • készen vagyunk-e befogadni a gyermeket, elengedőn szeretni

Ha felemeljük rezgésszintünket és megnyitjuk ősvalónkat, lelkünknek magjában megkapjuk a választ arra, hogy mi a valódi oka a gyermekáldás elmaradásának.

A BÖLCSESSÉG „T” BETŰI 

az előadás feltöltve: 2010.11.06.
időtartama: 00:06:26’

 • miért jó, ha minél több árnyéktulajdonságot ismerünk fel és oldunk ki magunkban?
 • az egó játszmáinak sokasága
 • mi a különbség a tudás hatalma és az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet hatalma között?
 • valótlan és a valós értékrend
 • a Hit fontossága
 • a Hit ereje
 • hogyan válthatjuk meg magunkat árnyékainktól a másik ember hitének erejével?
 • hogyan tudunk másoknak segíteni, hogy a félelmeiktől ők is meg tudjanak válni?
 • Tapintat, Türelem, Tisztelet, Tolerancia, Terminus (elrendeltetett idő), Távolságtartás, Titoktartás, Tudatosság, Tisztesség, Teremtés, ezek helyes időben való működtetése a bölcsesség.

FÉL-ELEM

az előadás feltöltve: 2010.11.06.
időtartama: 00:04:59’

 • a szeretet szálán, a szeretet okán, a szeretet fényén élet
 • nincs halál
 • a fél-elem a fény árnyéka, nincs valósága
 • a fél-elem egy alacsony rezgésű program
 • szabad a döntésünk, hogy a fényünkkel vagy az árnyékunkkal azonosítjuk magunkat
 • tapasztalás – Önismeret – bölcsesség

SAJÁT ÚT 

az előadás feltöltve: 2010.11.06.
időtartama: 00:05:55’

 • a lélek az örökélet
 • a lelkünk ismerője annak, akik vagyunk, akik voltunk, s akik lehetünk
 • szabad döntésünk van, hogyan éljük az életünket
 • mi történik velünk akkor, ha az egyetemes tudás és az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet sávjából éljük az életünket?
 • miért szükséges megoldanunk „magunkban” a szüleinket?
 • mikor és hogyan lépünk rá a felnőttéválásunk útjára?
 • miért feladatunk és felelősségünk a saját utunkon maradni?
 • az élet tiszteletének fontossága
 • tapasztalás → szembesülés → önállóság → felelősség → felnőttéválás
 • milyen hatással lesz partnerkapcsolatunkra és a leszületendő gyermekünk életére, ha az utunkon maradunk és a teljesség tudatán éljük az életünket?

SZÜLEINK ÉS MI

az előadás feltöltve: 2010.11.15.
időtartama: 00:11:23’

 • a szülőktől hozott, meg nem oldott árnyéktulajdonságok hatása a partnerkapcsolatunkra
 • szüleink egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretettel való elfogadásának fontossága önmagunk elfogadásához
 • a szerelem nélküli, szándékokkal teli partnerkapcsolat
 • az „ok pillanata”, ok-okozati összefüggések
 • feladatunk a szüleinkkel
 • a szülői minták, árnyéktulajdonságok felismerése önmagunkban
 • gyermekkorban szerzett fájdalomblokkjaink kioldása az egyetemes (megbocsátó, elengedő, elfogadó) szeretet minőségével
 • karmatartozásaink feloldásának hatása a gyermekáldásra
 • felnőttéválás, felelősség
 • saját készségünk hatása a magunk, a szüleink, a már meglévő és a leszületendő gyermekünk életére

AZ ÉLETHELYZETEKET MI KÉRJÜK 

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:09:58’

 • szüleink választása
 • lánynak/fiúnak születünk
 • ha nem fiúnak/lánynak vártak
 • az élethelyzetet mi kérjük
 • bölccsé válás
 • hogyan tudja a szülő a gyermekében éberen tartani azt az emléket, hogy ő a Fény és a Hit?
 • az élet szentsége
 • a valós értékrend megőrzése
 • a férfi energia minősége
 • a női energia minősége
 • mi a Nő szerepe abban, hogy a férfi élni tudjon Teremtő erejével?

SZABAD DÖNTÉS 

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:07:58’

Szabad döntésünk jogán mi döntjük el, mit tartunk valóságnak, melyik oktávon, milyen tudatsávon éljük az életünket:

 1. oktáv: ásvány – tehetetlenek vagyunk, fél-elem rezgéstere
  2. oktáv: növény – eszünk, alszunk, fél-elem rezgéstere
  3. oktáv: állat – asztrál, ösztönök világa, a fél-elem rezgéstere. Érzelmek, s a szeretet zsaroló-birtokló, számító, önző, anyaghoz kapcsolódó minősége
  4. oktáv: gondolkodó ember – az elme polaritása, csőlátás, mókuskerék, eszmék, tanok, nézetek, a fél-elem rezgéstere
  5. oktáv: minden dolgok harmadik aspektusa nyílik, ez az OK-sáv – az intuíció, lángelme
  6. oktáv: ősvaló megnyílik, benne az egyetemes tudás, egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet
  7. oktáv: a Felsőbb Én, Szellem, a bennünk élő Teremtő tudata

Mindegyik oktávon más-más eszközöket hívunk be tapasztalatgyűjtésre, ez a szabad döntés lehetősége.

ENERGIATÖRVÉNYEK

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:07:48’

 • a világ, ami engem körülvesz
 • én teremtem meg azt, ami történik velem
 • az energiatörvények mindenkire érvényesek
 • mi, miért történik velem?
 • a felszínen történő események
 • a felépített álvilág működtetése
 • miért nem tudom megvalósítani azt, amiért leszülettem?
 • ha félek mások véleményétől, miről mondok le valójában?

A rezonancia törvénye:

 1. mi történik, ha tudom, ki vagyok valójában,
 2. és mi történik, ha nem vagyok tudatában, és az árnyékaimmal azonosítom magamat?
 • mi a HITVALLÁS?
 • mi a felnőttség?
 • mi a felelősség felvállalás?

MI A NŐK DOLGA? 

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:05:18’

 • a nők feladata
 • a női lélekminőség
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet minőségén élni az életet 

A SAJÁT ÉLETEM 

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:09:40’ 

Sághy Enikő beszél a saját életéről, gyermekkoráról, szüleivel való kapcsolatáról, az édesanyja halála után átélt személyes pokláról, a karmáról, a vele való történések valós okáról. Megemlíti azokat az élethelyzeteket, ok-okozati összefüggéseket, melyek az önismeret tudatos útján való elindulásához segítették. Hallhatunk  életfeladatáról, hivatásáról, hitvallásáról, a hit erejéről, az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet energia minőségéről, a Teremtő Önismeret módszer születéséről, lényegéről.

MILYEN NŐNEK LENNI? 

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:04:15’

 • a Női energia minősége
 • a harmónia állapota
 • a test a „kelyhünk”
 • a lélek és a szellem
 • a forrás, az ősvaló
 • a teremtés helyes sorrendje
 • a valós értékrend
 • a tapasztalatok fontossága
 • mennyire merünk változni?
 • függőség – szabadság
 • egyedi kódunk megvalósítása

A VALÓS ÖRÖM

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:04:55’

 • egyedi kód, tehetség, tudás
 • hittel, önbizalommal, örömmel alkotás
 • hivatás
 • a valós öröm érzése
 • a hiány tudata
 • a teljesség tudata
 • eredendően az öröm vagyunk
 • valós értékrend
 • mit igazol a kvantumfizika?
 • szabad döntés
 • éberség, önfigyelem
 • a bennünk működő program felismerése és kioldása

RACIONÁLIS ELMÉNK POLARITÁSA

az előadás feltöltve: 2010.09.20.
időtartama: 00:09:41’

 • eltávolodás ősi egységünktől, valóságunktól, a Forrástól
 • a racionális elme, a bal agyfélteke hatalomvágya
 • az elme polaritása, kettőssége, libikókája
 • az elme kettősségén nem kaphatunk valós válaszokat kérdéseinkre
 • eszmék, tanok, nézetek, tévelygések, téveszmék, csőbe húzás
 • szerepek, energiajátszmák
 • a szeretet zsaroló-birtokló, számító, önző, anyaghoz kapcsolódó minősége
 • a racionális elme valós feladata
 • az ért-elem és az érz-elem egyensúlyának fontossága
 • Teremtő erőnk tudatosítása 

ÉBREDÉS

az előadás feltöltve: 2010.09.19.
időtartama: 00:08:08’

 • mi történik, ha az árnyékszemélyiségek élnek bennünk valóságunk helyett?
 • öntudatra ébredés
 • szemléletmód-, gondolkodásmód-, értékrend váltás
 • miről szól az élet?
 • egyedi kód, hivatás
 • szüleink választása
 • a kötelező házi feladat
 • az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet minősége
 • feladatunk a szüleinkkel

BELSŐ UTUNK 

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:02:04’

 • következetesen az utunkon maradni
 • Önmagunk árnyékainak átlépése, annak eredménye
 • saját készségünk hatása a fel- és lemenő ágon lévő családtagok életére

TUDATSZINTÜNK EMELKEDÉSE 

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:01:54

 • tudatszint emelkedése
 • a cél
 • félelem blokkok elengedése
 • a bennünk történő változások hatása az élethelyzetekre

TECHNIKA, MÓDSZER, MEGOLDÁS

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:02:26’

 • a mindentudás
 • ősvaló megnyitása
 • ha nem tudunk meditálni

NE ENGEDD, HOGY AZ EGÓD MEGÁLLÍTSON AZ UTADON

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:03:52’  

 • egó feladása
 • hogyan lehet áttörni az egó ellenállását?
 • „Felsőbb énem, legyen meg a Te akaratod!”
 • hogyan tudom elérni, hogy az egó ne uraljon, hanem Isteni lényemet szolgálja?

TAPASZTALATAINK A KINCSEINK

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:01:51’

 • az utunkon szerzett tapasztalat
 • a Teremtő Önismeret módszerrel a félelemblokkok kioldása
 • a lélek alkímiája

MI A „KÖTELEZŐ HÁZI FELADATUNK?”

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:08:08’

 • a lélek
 • amit ígértünk magunknak a létközben
 • tudással, képességgel, erővel születtünk le feladataink teljesítéséhez
 • a feladatunk a szüleinkkel
 • szüleinket felismerni önmagunkban
 • az igazi életünk
 • az egó az Isteni vénát szolgálja

ÖNTUDATRA ÉBREDTEN GYERMEKET VÁRNI

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:04:24’

 • öntudatra ébredés, az önismeret útjára lépés
 • a karma kioldásának lehetősége
 • a félelem-energia fokozatos átalakítása fénnyé
 • a bennünk bekövetkező minőségi változás hatása a szeretet szálán hozzánk kapcsolódó emberek életére
 • a gyermekáldás elmaradásának lehetséges okai és a megoldás
 • a szülők feladata

AZ ÖNMEGISMERÉS ÚTJA

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:04:32’

 • Sághy Enikő spirituális útja, hivatása, hitvallása
 • a Hit ereje
 • szembesülés, felismerés
 • a kulcs az ÉLET-hez: az egyetemes (megbocsátó, elfogadó, elengedő) szeretet
 • az önismeret útja
 • Önmagunkba érkezés
 • felnőttéválás
 • az egyedi kódon hozott képesség, tehetség megnyitása
 • hivatás megtalálása
 • az ittlét beteljesítése

KARMA, PARTNERKAPCSOLAT 

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:09:38’

 • a megismerkedés pillanata, amire felépítjük a párkapcsolatunkat
 • ha a kapcsolatunkat szándékoktól vezérelve indítjuk el
 • az ok-okozati törvények
 • a külvilág reagálása a bennem végbemenő minőségi átalakulásra
 • a karma tartozik – követel rovata

ÁRNYÉKUNK ÁTLÉPÉSE

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:06:07’

 • az egyetlen, létező valóság
 • az EGY-elem
 • a Fél-elem
 • az Önismeret tudatos útja
 • a megszégyenüléstől való félelem átlépése
 • szembesülés
 • a lélek alkímiája
 • a félelem blokkok kioldása
 • árnyéktulajdonságaink ↔ valóságunk
 • a tapasztalatok átalakítása bölcsességgé
 • a lélek jelzései
 • az „ok pillanata”

ŐSVALÓNK KINCSEI

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:09:42

 • ősvalónk megnyitása
 • más minőségű életet élni
 • rezgésszint emelés, ősvaló megnyitása, válaszok a kérdéseinkre
 • kincseink
 • miért fontos, hogy magas rezgésszinten éljük az életünket?
 • mi a szerepe az egónak az életünkben?
 • mi történik akkor, ha az érzelem helyét átveszi az értelem?
 • mi az egyetlen, létező valóság?

ÖNMEGVALÓSÍTÁSUNK

az előadás feltöltve: 2009.02.08.
időtartama: 00:09:14’

 • a berögzült árnyék-én tulajdonságok működésének megállítása
 • árnyék-én tulajdonságok kialakulása
 • jelek
 • a döntés pillanata – az „ok pillanata”
 • ok-okozati összefüggések
 • szabad döntés
 • önfegyelem, önfigyelem, tudatos önismeret, szembesülés
 • a megszégyenüléstől való félelem
 • megvalósítani azt, amiért leszületünk

LEGNAGYOBB FELADATUNK: SAJÁT MAGUNK MEGISMERÉSE

az előadás feltöltve: 2009.02.07.
időtartama: 00:06:19’

 • saját magunk megismerése, megértése
 • az élethelyzetek megoldása, a felismerések, kioldások és az ezt követő változtatások
 • örömteli élet megvalósítása
 • hiány tudatán és a teljesség tudatán való teremtés
 • a valós öröm
 • az Önmagunkba vetett hit Teremtő ereje
 • mindent kölcsönvettünk, nincs semmink, „csak” a lélek-szellem fénye. A lélek az örökélet.

 

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Address: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: divineselfawareness.com

 

Adatvédelem‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ÁSzF