AMIT TUD-OK

PROGRAMJAIMRÓL

mottó: Mindenki lelkében él az ígéret, hogy megélje az egység élményét, megtalálja egyediségét, tehetségét. S hogy mit használ kulcsként ahhoz, hogy ezt elérje, az a szabad döntése, mint ahogyan az is, hogy mikor ébred rá a Teremtő erejére.


A személyes találkozók helyszíne
és az elérhetőség itt olvasható.
Bejelentkezés a programokra:
+36 30 222 1288 telefonszámomon (SMS-ben is) lehetséges.
Ha  telefonon nincs lehetőséged bejelentkezni, az alábbi e-mail címen megteheted:
saghyeniko@spiritualisonismeret.hu

TEREMTŐ ÖNISMERET OKTATÁSA, 3 SZINTEN, 8 ALKALOMMAL
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS A www.teremtoonismeret.hu HONLAPON.

EGYSZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ SZEMÉLYESEN vagy SKYPE-on, összege 18.000 forint.
Fogadónapom a személyes konzultációra: szerda.
A konzultációk ideje másfél óra.

Az egyszemélyes találkozó alkalmával rezgésszint emeléssel meditatív állapotban nyitom meg az ősvalót, az ember saját erőforrását, azaz Teremtő Erejét. A feltett kérdésekre az egyén mindig az adott készségének szintjén kapja meg a válaszokat, amikkel szembesülve tud továbblépni fejlődésében. Amennyiben a kérdező nem tud meditálni, vagy nem kéri a meditatív eszközöket önmegismeréséhez, úgy az ok-okozat energiatörvények ismertetésével láttatom meg megoldandó feladatát. Van olyan személy, akinek elég egyetlen alkalom, hogy felébredjen és emlékezzen, a meglévő „problémák” okaira rálásson. Minden ember lelkében ott él szerethetőségének hite, a Teremtő erő, aminek felismerése és aktivizálása tudja maradandóan kioldani a több évtizedes blokkokat. Ez a lélek alkímiája.

A felszabaduló új minőségű energiáknak köszönhetők a csodás eredmények.

A Teremtő Önismeretet, mint módszert főleg azok számára ajánlom: akik valóban kezükbe szeretnék venni az életüket, félelmeiktől és régi rögzüléseiktől megválni, szeretnének függőségek nélkül élni. Valamint azoknak, akik szeretnék spirituális képességeiket megnyitni, évek óta ezer helyre jártak, mindenütt érintéseket, tudást kaptak, de Önmagukhoz még el nem jutottak. S azok, akik testi-lelki-szellemi betegséggel küzdenek, mert elvesztették egészségüket, ősvalójuk megnyitásával felismerhetik betegségük lelki eredőit. Azoknak is ajánlom, akiknek nem fogan meg gyermekük, a Teremtő Önismeret által képessé válnak rálátni azokra a valós okokra, vagy árnyék-én tulajdonságokra, amik lezárták a gyermekáldás lehetőségét. A felismerés után kioldhatják a blokkokat. Ajánlom mindazoknak is, akik szeretteik elvesztése miatt óriási megrázkódtatásokon mentek keresztül. A Teremtő Önismeret módszer alkalmazásával megnyugvást lelhetnek, mert lelkük magjának megnyitásával felismerik a kioldás kulcsait önmagukban, a sok kulcs rálel a zárra, s feltárul lelkük végtelen erejének, tudásának, tehetségének tárháza, amit felhasználhatnak életük minden területére. Akár a gyermekáldásban, magánéletükben, gyógyulásban, hivatásukban, ezzel örömtelivé téve életüket a mindennapokban. És ajánlom továbbá mindazoknak, akik már Felsőbb Énükkel „találkoztak”, szeretnének spirituális képességeikkel egy tudatos Életet Élni és ittlétükkel beteljesülni.

EGYSZEMÉLYES BEAVATÁSOK, kb. 60 perces program,
melynek összegét a jelentkezővel egyeztetem.

Mire jó a beavatás?
Akikben nincs nyitva az ígéret, még nem tudják miért jöttek, nem emlékeznek, de már önmaguk megismerésének útját járják, és úgy látják, szükségük lenne tudatszintjük emelésére, készen állnak a beavatásra, szeretettel várom jelentkezésüket. A beavatás során új dimenziókapuk nyílnak meg, meglátják Magukban az elrejtett titkokat, az ígéretet, a megvalósítandó feladatokhoz kapott tehetséget, képességet. Adott készségüknek szintjén, feladatkörüknek megfelelően kapják beavatásukat. Rezgésszintjük emelésével, tudatuk tágulásával, magasabb dimenziókból kapott felismerések segítik tovább lépésüket, fejlődésüket, önmegvalósításukat, melyhez a Teremtő üzeneteit is továbbítom.

Mi a beavatás valós jelentése?
Álljon itt egy rövid idézet Elisabeth Haich Beavatás c. könyvéből: „Azt jelenti, hogy az ember a legmagasabb, az isteni síkon tudatosul. A nagy beavatásban részesülők az életenergiát, az örök létezés teremtő rezgését az összes fejlődési szinten és az átalakítás nélküli, eredeti formájában is tudatosan élik át, ugyanakkor az idegeikbe és testükbe irányítják.”

Mit jelent a jelen időkben beavatást nyerni?
A beavatások alkalmával eljutunk olyan dimenziókba, ahova csak Felsőbb Énünk által vagyunk képesek betekintést nyerni. Tudatosodik bennünk Isteni eredetünk, tehetségünk, képességünk. Az emlékezés lehetővé teszi, hogy az elménk által ránk rakódott szerepeinktől mielőbb megválhassunk és tudatossá válva egyedi kódunk tudását megvalósíthassuk. Elisabeth Haich Beavatás c. könyve azért is fontos számunkra, mert az abban leírt technikák és szimbólumrendszerek szolgálnak alapul a Teremtő Önismeret működéséhez. A könyv írója hűen leírja az akkori idők misztikus iskoláinak működését, a beavatások titkait, rituáléit. A Teremtő Önismeret nem más, mint a múltban, az ó-egyiptomi időkben kapott beavatásaimnak és képességeimnek a megnyitása, azon tudásomnak a jelenben való folytatása. Valójában „csak” emlékezem. Ezekkel a beavatásokkal emlékeztetlek arra, hogy Te is a felszínre tudod hozni a már magadban lévő tudást, tudatosíthatod, és a jelen életed tudásával bővítheted bölcsességed tárházát. S ha még nem volt olyan életed, amiben beavattak volna Téged, most kezded, akkor ez lesz az alap, amihez viszonyítod majd Magad. Fejlődésed végtelen!

CSOPORTOS ÖNISMERETI TALÁLKOZÓK

KÜLÖN NŐI ÉS FÉRFI PROGRAM, kb. 4-5 órában, 5.000 forint/alkalom

A női és férfi csoportos önismereti találkozók havi rendszerességgel 6-12 fővel, 18.00 – kb. 22.00 óráig, előre egyeztetett napon, zárt körben történnek. Mindig az elmúlt időszak élethelyzeteinek történéseit, mint jeleket elemezzük, s azokban az üzeneteket egyénenként értékeljük. Egymás életének meghallgatása segíti felismerni saját feladatainkat, elcsúszásainkat. A csoportos találkozások alkalmával blokkokat oldunk azzal az egyetemes tudással, mint módszerrel, amit spirituális csatornámon kaptam a Teremtőtől, ami a Teremtő Önismeret. Tesszük ezt energiáink rezgésszintjének emelésével mélytudat szinten, az adott pillanat megélésével. A szembesülések új Teremtő erőt szabadítanak fel, mert a lélek alkímiája a régi blokkokat átalakítja. Ezzel a megújult erővel tudunk harmóniát, belső békét, egészségben sikeres életet kialakítani, a régi rögzüléseinket, bűntudatunkat elengedni, megbocsátani, egyértelművé válni, szerethetőségünk hitével eggyé válni. Így lesz a megszerzett tapasztalatból bölcsesség, hiszen az ember saját árnyékával szembesül, és az alkímia során szerethetőségének hitével egyesül. Életének minden helyzetét tudatosítva, a másságot tisztelettel elfogadva kerül önmagával és a külvilággal összhangba. A foglalkozások alatt, az egyéni sorsok meghallgatása során személyre szabott üzeneteket, tanításokat továbbítok spirituális csatornámon.

Nálam csoportba járni azt jelenti, hogy:
a pillanatban benne lenni, valóban ott és akkor részt venni, önmagát felvállalni, nyitottnak és őszintének lenni, a másikban magát felismerni, a másikért tenni, a történéseket az adott készség szintjén beemelni, a tükrök felismerésekor nem megsértődni, merészen fejlődni, Önmaga megismeréséért mindent elkövetni. Szabad döntése jogán a tempót mindenki magának maga diktálja, ezért ahogy elindul a belső változás, bármikor a csoportot elhagyhatja.

AMIT AD-OK

a spiritualitás végtelen tárházából,
a teljesség igénye nélkül:
ősvaló megnyitása
a lélek alkímiája
csakrák tisztítása
energiaterek felmérése
Felsőbb Énnel való találkozás
az egyén energetizálása
karma feloldása
meditáció
újjászületés
újra leszületés
„más” dimenziókba átjárás
egyéni és csoportos beavatások
átkok, kötések, mágiák kioldása
fogantatástól egész életünk átírása
a halálfélelem és a bűntudat kioldása
a létközben „élőkkel”, szellemi mesterekkel, 
segítőkkel, a leszületendő gyermekkel 
kapcsolatfelvétel vagy „találkozás”, 
csillagtérképeink szerepeivel szembesülések 
„Isteni csatornából” üzenetek, tanítások közvetítése
az anyagi és erkölcsi siker megteremtése
a valós értékrend és hitvallás felismerése
minden egyes ember egyediségének, a
pillanat egyszeriségének, és a lehetőség
megismételhetetlenségének
figyelembevételével.
Mindezeket teszem úgy, ahogy
a Teremtő Önismeret eszközével
a Teremtő bennem üzen. A saját
tapasztalataim útján megszerzett tudásom
használom, a belső meggyőződésem okán,
s az adott készségem fokán. Teszem ezt azért,
hogy öntudatra ébredj, hogy emlékezz,
Önmagad valóságába visszatérhess,
és azzá légy, Aki mindig is voltál:
minden élethelyzetben szerethető,
Teremtő!

Ezáltal bármikor képessé válhatsz

– női/férfi minőséged örömmel megélni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagadnak megbocsátani,
– testvéreid közötti viszályokat szeretettelivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekeid panaszait, beilleszkedési problémáikat megoldani,
– szerelmi bánatod fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáidat a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleidtől való függésedet kioldani, a válásukból eredő sérüléseidet,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseidet, ítélkezéseidet, bűntudatodat elengedni,
– a szerelmi kapcsolatod „x” szögeit egyértelműsíteni,
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– ha szüleid más nemű gyermeket vártak, vagy
egyáltalán „nem vártak” és felnőttként
még mindig nem tudtad feldolgozni,
e fájdalmat, traumát örökre kioldani,
– a vállalkozásaid vitás kérdéseire
az egyetemes megoldást megtalálni,
– várandós mamaként a terhességi tünetek
valós okaira a válaszokat meglelni,
– a meddőség, gyermektelenség
lelki-szellemi gyökereit meglátni,
– az orgazmus-hiány okait felismerni,
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– kérdéseidre egyetemes válaszokkal felelni, árnyékén
tulajdonságaidat a Teremtő erőddel alkímiázni. Így
a spirituális képességeid megnyílnak, amik titkon
benned rejtetten rejlettek feltárulnak és felismered
a veled való történések jeleiben a valós üzeneteket,
egyetemes törvényeket, valós örömöd, hivatásod,
előző életeid, egyedi kódod, hitvallásod,
a pénzzel való helyes kapcsolódásod,
életed sikeressé tételének mikéntjét,
álmaid szimbólumainak valós jelentését,
a többször ismétlődő élethelyzeteid eredőit,
üzleti vállalkozásodhoz Isteni vénád tehetségét,
művészi hajlamaid, betegséged lelki okait,
az energiatörvények ok-okozatait,
az anyag elfogadását, tiszteletét,
Önmagad szerethetőségét!

 Ha a fentiek közül bármiben érintve vagy,
szeretettel várom jelentkezésed:
Sághy Enikő

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Cím: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: spiritualisonismeret.hu