AMIT TUD-OK

PROGRAMJAIMRÓL

motto: Mindenki lelkében él az ígéret, hogy megélje az egység élményét, megtalálja egyediségét, tehetségét. S hogy mit használ kulcsként ahhoz, hogy ezt elérje, az a szabad döntése, mint ahogyan az is, hogy mikor ébred rá a Teremtő erejére.


A személyes találkozók helyszíne
és az elérhetőség itt olvasható.
Bejelentkezés a programokra:
+36 30 222 1288 telefonszámomon (SMS-ben is) lehetséges.
Ha  telefonon nincs lehetőséged bejelentkezni, az alábbi e-mail címen megteheted:
saghyeniko@spiritualisonismeret.hu

TEREMTŐ ÖNISMERET OKTATÁSA, 3 SZINTEN, 8 ALKALOMMAL
RÉSZLETEK ÉS JELENTKEZÉS A www.teremtoonismeret.hu HONLAPON.

EGYSZEMÉLYES KONZULTÁCIÓ SZEMÉLYESEN vagy SKYPE-on, összege 18.000 forint.
Fogadónapom a személyes konzultációra: szerda.
A konzultációk ideje másfél óra.

Az egyszemélyes találkozó alkalmával rezgésszint emeléssel meditatív állapotban nyitom meg az ősvalót, az ember saját öngyógyító erőforrását, azaz Teremtő Erejét. A feltett kérdésekre az egyén mindig az adott készségének szintjén kapja meg a válaszokat, amikkel szembesülve tud továbblépni fejlődésében. Amennyiben a kérdező nem tud meditálni, vagy nem kéri a meditatív eszközöket önmegismeréséhez, úgy az ok-okozat energiatörvények ismertetésével láttatom meg megoldandó feladatát. Van olyan személy, akinek elég egyetlen alkalom, hogy felébredjen és emlékezzen, a meglévő „problémák” okaira rálásson. Minden ember lelkében ott él szerethetőségének hite, a teremtő erő, aminek felismerése és aktivizálása tudja maradandóan kioldani a több évtizedes blokkokat. Ez a lélek alkímiája.

A felszabaduló új minőségű energiáknak köszönhetők a csodás eredmények, amelyek lehetnek komoly betegségekből való gyógyulások, gyermekáldások, a legkülönbözőbb élethelyzetek.

A Teremtő Önismeretet, mint módszert főleg azok számára ajánlom: akik valóban kezükbe szeretnék venni az életüket, félelmeiktől és régi rögzüléseiktől megválni, szeretnének függőségek nélkül élni. Valamint azoknak, akik szeretnék spirituális képességeiket megnyitni, évek óta ezer helyre jártak, mindenütt érintéseket, tudást kaptak, de Önmagukhoz még el nem jutottak. S azok, akik testi-lelki-szellemi betegséggel küzdenek, mert elvesztették egészségüket, ősvalójuk megnyitásával képessé válnak az öngyógyító erőik aktivizálására, amivel egészségük vissza-, illetve helyreáll. Azoknak is ajánlom, akiknek nem fogan meg gyermekük, a Teremtő Önismeret által képessé válnak rálátni azokra a valós okokra, amik lezárták a gyermek áldás lehetőségét. A felismerés után kioldják a blokkokat, amik hátráltatták a fogantatást. Az új energiák készen állnak befogadni a kis lelket, aki már régóta várt erre az alkalomra. Ajánlom mindazoknak is, akik szeretteik elvesztése miatt óriási megrázkódtatásokon mentek keresztül. A Teremtő Önismeret módszer alkalmazásával megnyugvást lelhetnek, mert lelkük magjának megnyitásával felismerik a kioldás kulcsait önmagukban, a sok kulcs rálel a zárra, s feltárul lelkük végtelen erejének, tudásának, tehetségének tárháza, amit felhasználhatnak életük minden területére. Akár a gyermekáldásban, magánéletükben, gyógyulásban, hivatásukban, ezzel örömtelivé téve életüket a mindennapokban. És ajánlom továbbá mindazoknak, akik már Felsőbb Énükkel „találkoztak”, szeretnének spirituális képességeikkel egy tudatos Életet Élni és ittlétükkel beteljesülni.

EGYSZEMÉLYES KRISTÁLYTÁL–MEDITÁCIÓS TERÁPIA, 60 perces program, összege 15.000 forint.

Rezgésszint emelés, a lélekmag, azaz az ÖNGYÓGYÍTÓ ERŐFORRÁS megnyitása, gyógy-erőid aktivizálása, a gyógyulási folyamatok elindítása. A tálak egy olyan különleges belső utazásra hívnak, amiben az egyetemes szeretet érzésén tudatosulhatsz.

Az emberi test egyik nagy csodája az összetevő elemeinek összhangja, egységes egésze. A kristálytálak megszólaltatásával a szilícium kristályok hangfrekvenciái összecsengnek testünk rezgéseivel, az anyag elemeivel. Átfutnak agyunk receptorain, lelkünk rezgésszintjein, valamint testünk sejtjein, hogy mint jótékony tündér az ujjaival, a rezgések megérintsék a régi és a jelen fájdalmak sebeit, az elrejtett szégyenérzet foltjait, a bűntudat kudarcait, a félelem blokkjait és azokat átírják, mintegy megtisztítsák. Ezzel adva át a helyet az egészségnek, a teljességnek, az új látásmódnak, az újrakezdés lehetőségének. Ahogy kioldódnak a félelmek, megszűnnek a kétségek.

A feszültséget hordozó gondolat már nem feszít tovább, feladja akarását, s az egó megszünteti “túlélő” programját. Ebben a letisztult csendben érezhetővé válik a lélek finom rezgésén, önmagunk szerethetőségén az a nyugalom, amit a fájdalmas tapasztalatok idején annyira vágytunk. De ez most nem a régi torz viselkedésminták elfedésén egy hamis illúziót mutat, hanem a “ki vagyok én” kérdésén megnyíló őszinte választ mutatja, azt a valós értékrenden működő érzelmet (érez-elemet), ami önmagunk sajátja. Ha már többször blokkot oldottál, önmagad megismerésével foglalkoztál, lelked mély üregeit érintetted, egy könnyed érintéssel Önmagadhoz érkezel. Jó tudni, hogy a kvarc az egyetlen kristály, ami képes információkat befogadni, tárolni, továbbítani.

EGYSZEMÉLYES BEAVATÁSOK, kb. 60 perces program,
melynek összegét a jelentkezővel egyeztetem.

Mire jó a beavatás?
Akikben nincs nyitva az ígéret, még nem tudják miért jöttek, nem emlékeznek, de már önmaguk megismerésének útját járják, és úgy látják, szükségük lenne tudatszintjük emelésére, készen állnak a beavatásra, szeretettel várom jelentkezésüket. A beavatás során új dimenziókapuk nyílnak meg, meglátják Magukban az elrejtett titkokat, az ígéretet, a megvalósítandó feladatokhoz kapott tehetséget, képességet. Adott készségüknek szintjén, feladatkörüknek megfelelően kapják beavatásukat. Rezgésszintjük emelésével, tudatuk tágulásával, magasabb dimenziókból kapott felismerések segítik tovább lépésüket, fejlődésüket, önmegvalósításukat, melyhez a Teremtő üzeneteit is továbbítom.

Mi a beavatás valós jelentése?
Álljon itt egy rövid idézet Elisabeth Haich Beavatás c. könyvéből: „Azt jelenti, hogy az ember a legmagasabb, az isteni síkon tudatosul. A nagy beavatásban részesülők az életenergiát, az örök létezés teremtő rezgését az összes fejlődési szinten és az átalakítás nélküli, eredeti formájában is tudatosan élik át, ugyanakkor az idegeikbe és testükbe irányítják.”

Mit jelent a jelen időkben beavatást nyerni?
A beavatások alkalmával eljutunk olyan dimenziókba, ahova csak Felsőbb Énünk által vagyunk képesek betekintést nyerni. Tudatosodik bennünk Isteni eredetünk, tehetségünk, képességünk. Az emlékezés lehetővé teszi, hogy az elménk által ránk rakódott szerepeinktől mielőbb megválhassunk, gyógyulhassunk,  és tudatossá válva egyedi kódunk tudását megvalósíthassuk. Elisabeth Haich Beavatás c. könyve azért is fontos számunkra, mert az abban leírt technikák és szimbólumrendszerek szolgálnak alapul a Teremtő Önismeret működéséhez. A könyv írója hűen leírja az akkori idők misztikus iskoláinak működését, a beavatások titkait, rituáléit. A Teremtő Önismeret nem más, mint a múltban, az ó-egyiptomi időkben kapott beavatásaimnak és képességeimnek a megnyitása, azon tudásomnak a jelenben való folytatása. Valójában „csak” emlékezem. Ezekkel a beavatásokkal emlékeztetlek arra, hogy Te is a felszínre tudod hozni a már magadban lévő tudást, tudatosíthatod, és a jelen életed tudásával bővítheted bölcsességed tárházát. S ha még nem volt olyan életed, amiben beavattak volna Téged, most kezded, akkor ez lesz az alap, amihez viszonyítod majd Magad. Fejlődésed végtelen!

Az alábbi beavatások közül választhatsz:

  1. A LÉLEKMAG TITKÁNAK FELTÁRÁSA, A MAGUNKNAK TETT„ÍGÉRET” MEGNYITÁSA

A beavatás alkalmával génkódunk 12 szálának és a 12 csakránknak aktivizálása valósul meg. Magas rezgésen a fogantatás pillanatától kezdve átírjuk életünket, hogy véget érjen az elménk félelmén működő túlélő program, ami a mindennapjainkban a múltba ránt vissza. A mély tudatban rejlő titkokat kioldva letisztul energiaterünk a több generáción keresztül hozott hajlamoktól és az alacsony oktávokon megtapadt (pl. az asztrál-ösztön-állat szintjén), megélt tulajdonságaink blokkjaitól. Így eljutunk a valós értékrenden működő egyetemes szeretet állapotába, ezzel kioldódik a karma kemény végrehajtó jellege. Fejlődésünk ezen szintjén tudatosul és tudatosodik e három dimenziós világ energia törvénye, képessé válunk arra, hogy a velünk való történések mind három minőségén, aspektusán rálássunk életünkre, és azt, a lelkünkben élő „ígéretnek” megfelelő minőségben élhessük le.

  1. SZAKRÁLIS GEOMETRIA

E beavatás is igazolja a tényt: „Minden ami bent az kint, s minden ami lent az fent.”
A beavatandó személy lélekmagjának energia-hálóját (mint információs rendszert, akár mint geometriai formát) megnyitva felismeri, hogy az őt körülvevő energiapályák is egy szakrális geometriai rendszer részei, amelyben hordozza testét. A bent s a kint egyezőségét, a saját ősvalója és az Univerzum végtelen geometriai rendszerének összekapcsolódása láttatja meg. Így történik meg, hogy a beavatott személy tudatosság-szintjének emelkedése lehetővé teszi a nagyobb léptékű információk befogadását. Megnyílik a Föld körül lévő energia-háló rendszere, és elkezdődik a beavatás lényege.

  1. ÖNGYÓGYÍTÓ ERŐK BEINDÍTÁSA KRISTÁLYTÁLAKKAL

Akik valamilyen betegségi tünetekkel küzdenek, a beavatás alkalmával lehetőség nyílik a lélekben megtapadt, régi blokk feltárására, annak kioldására és a gyógyerők aktivizálására.

  1. KI VAGYOK ÉN VALÓJÁBAN?

Ébredés kristálytálak segítségével. Rálátás a valós érzelemre és értékrendre. Megnyílik a fogantatás pillanatának erőtere, s az egyénben tudatosul a szülők génkódján hozott tulajdonságegyüttes, mely a jelen ÉLET alapjául szolgál.

A beavatás
Az erő az Egyben volt,
mégis, amit a Teremtő adott,
mindenkire oly módon hatott,
amilyen a pillanat készségén a hite volt.
Az egyén, hogy az Isteni Tervet véghez vigye,
úgy használta önmagát, mint élő energiacsatornát:
magába fűzte a félelmet megváltó erőt, a magentát.
Az élmények nagy része a tudatalattiban
rejtőzve várt elrendeltetett idejére.
A beavatás ereje kihat egész életünkre,
nemesíti a lelket, változtatja a személyiséget,
hogy felismerjük önmagunkban a valós értékrendet.
A teljességet erősítve, összessége hat a mindre és mindenkire.
A Teremtő azon célja, hogy az embert szeretetével megváltsa,
általunk úgy válhat valóra, ahogy az egy csepp az óceánt alkotja.
Áradjon köszönet és hála az Alkotóra,
hogy beavatott alkotásának titkaiba!
Szálljon áldás mindazokra, Akik
a Fénnyel, Fénnyé lettek
avatva!

 

CSOPORTOS ÖNISMERETI TALÁLKOZÓK

KÜLÖN NŐI ÉS FÉRFI PROGRAM, kb. 4-5 órában, 5.000 forint/alkalom

A női és férfi csoportos önismereti találkozók havi rendszerességgel 6-12 fővel, 18.00 – kb. 22.00 óráig, előre egyeztetett napon, zárt körben történnek. Mindig az elmúlt időszak élethelyzeteinek történéseit, mint jeleket elemezzük, s azokban az üzeneteket egyénenként értékeljük. Egymás életének meghallgatása segíti felismerni saját feladatainkat, elcsúszásainkat. A csoportos találkozások alkalmával blokkokat oldunk azzal az egyetemes tudással, mint módszerrel, amit spirituális csatornámon kaptam a Teremtőtől, ami a Teremtő Önismeret. Tesszük ezt energiáink rezgésszintjének emelésével mélytudat szinten, az adott pillanat megélésével. A szembesülések új teremtő erőt szabadítanak fel, mert a lélek alkímiája a régi blokkokat átalakítja. Ezzel a megújult erővel tudunk harmóniát, belső békét, egészséget, sikeres életet kialakítani, a régi rögzüléseinket, bűntudatunkat elengedni, megbocsátani, egyértelművé válni, szerethetőségünk hitével eggyé válni. Így lesz a megszerzett tapasztalatból bölcsesség, hiszen az ember saját árnyékával szembesül, és az alkímia során szerethetőségének hitével egyesül. Életének minden helyzetét tudatosítva, a másságot tisztelettel elfogadva kerül önmagával és a külvilággal összhangba. A foglalkozások alatt, az egyéni sorsok meghallgatása során személyre szabott üzeneteket, tanításokat továbbítok spirituális csatornámon.

Nálam csoportba járni azt jelenti, hogy:
a pillanatban benne lenni, valóban ott és akkor részt venni, önmagát felvállalni, nyitottnak és őszintének lenni, a másikban magát felismerni, a másikért tenni, a történéseket az adott készség szintjén beemelni, a tükrök felismerésekor nem megsértődni, merészen fejlődni, Önmaga megismeréséért mindent elkövetni. Szabad döntése jogán a tempót mindenki magának maga diktálja, ezért ahogy elindul a belső változás, bármikor a csoportot elhagyhatja, másoknak ezzel helyet adva. Lehet évekig is járni hozzám, ha az egyén a csoportos munka során megszerzett tudásával életét önállóan éli, s nem tőlem és tőlünk várja, hogy minden alkalommal mi mutassuk az utat számára. S van, amikor megkapom a belső hangon, hogy az együttműködésnek ezen a készségi fokon vége, elengedem őt, a vele való munkát megköszönve. Mivel tudom, hogy csupán a fejlődés eszközeinek minősége az, ami miatt a távolodást a Felsőbb Énje most tőlem kérte, ezért a távolból hitemmel őt erősítem, tudva, hogy a mellém rendelődés lehetősége mindig nyitva egy közös jövőre, ha majd ő is hagyatkozik a belső hangon élve. Közös munkáink eredményeként sokaknak nyílik meg spirituális csatornája, belső hangja, intuíciója, spirituális képessége, egyedi kódja, hivatása, amiért leszületett erre a világra.

ELŐADÁSSAL EGYBEKÖTÖTT HANGMEDITÁCIÓS PROGRAM VIRBLING JÁNOSSAL, kb. 60 perc
(KRISTÁLYTÁLAK, NAGYGONG, TIBETITÁLAK MEGSZÓLALTATÁSÁVAL ÉS ÉNEKHANGGAL), összege adomány jellegű

Az előadásokat havonta egy alkalommal, mindig előre meghirdetett témában, időpontban tartom. Az előre meghirdetett programon üzeneteket továbbítok spirituális csatornámon, az egyetemes tudást átadom, emelkedett rezgésszinten megmutatom hogyan lehet a félelem blokkokat kioldani. A lélek alkímiájával az egyén új teremtő erőhöz jut, személyisége kiteljesedik. Mód van arra is, hogy egyénre szabott üzeneteket továbbítsak, ha erre igény van.

A hangterápia alkalmával megszólaltatunk nagy gongot, tibeti tálakat és 9 kristálytálat. Rezgésszintet emelünk, megnyitjuk a lélekmagot, azaz az ÖNGYÓGYÍTÓ ERŐFORRÁST, hogy gyógy-erőink aktivizálódjanak, a gyógyulási folyamatok elinduljanak. A hangrezgések olyan különleges belső utazásra visznek, amiben az egyetemes szeretet érzésén tudatosulhatunk. Adott készségünk szintjén, Felsőbb Énünk által vezérelve, a nagy gong lelkünk félelemmel átitatott rétegeit nyitja. A kristálytálak megszólaltatásával a szilícium kristályok hangfrekvenciái összecsengnek testünk rezgéseivel, az anyag elemeivel. Átfutnak agyunk receptorain, lelkünk rezgésszintjein, valamint testünk sejtjein, hogy mint jótékony tündér az ujjaival, a rezgések megérintsék a régi és a jelen fájdalmak sebeit, az elrejtett szégyenérzet foltjait, a bűntudat kudarcait, a félelem blokkjait és azokat átírják, mintegy megtisztítsák. Ezzel adva át a helyet az egészségnek, a teljességnek, az új látásmódnak, az újrakezdés lehetőségének. Ahogy kioldódnak a félelmek, megszűnnek a kétségek. A feszültséget hordozó gondolat már nem feszít tovább, feladja akarását, s az egó megszünteti “túlélő” programját. Ebben a letisztult csendben érezhetővé válik a lélek finom rezgésén, önmagunk szerethetőségén az a nyugalom, amit a fájdalmas tapasztalatok idején annyira vágytunk. De ez most nem a régi torz viselkedésminták elfedésén egy hamis illúziót mutat, hanem a “ki vagyok én” kérdésén megnyíló őszinte választ mutatja, azt a valós értékrenden működő érzelmet (érez-elemet), ami önmagunk sajátja. Ha már többször blokkot oldottunk, önmagunk megismerésével foglalkoztunk, lelkünk mély üregeit érintettük, akkor egy könnyed érintéssel Önmagunkhoz érkezünk. Jó tudni, hogy a kvarc az egyetlen kristály, ami képes információkat befogadni, tárolni, továbbítani.

A cél,
hogy tisztába tudj jönni a testi-lelki-szellemi adottságaiddal,
hogy „egész-séget”, egységet teremts önmagad belső valóságával és a külső világgal, valamint
valósítsd meg a tehetséged, összhangban az anyagi világgal, hogy egy lehess a harmóniával.

AMIT AD-OK

a spiritualitás végtelen tárházából,
a teljesség igénye nélkül:
ősvaló megnyitása
a lélek alkímiája
csakrák tisztítása
energiaterek felmérése
Felsőbb Énnel való találkozás
az egyén energetizálása
karma feloldása
meditáció
újjászületés
újra leszületés
„más” dimenziókba átjárás
egyéni és csoportos beavatások
átkok, kötések, mágiák kioldása
fogantatástól egész életünk átírása
a halálfélelem, és a bűntudat kioldása
a létközben „élőkkel” kapcsolatfelvétel
gyermekáldás lehetőségének megteremtése
kapcsolatfelvétel a leszületendő gyermekkel
szellemi mesterekkel, segítőkkel való találkozás
a génkódon hozott több generációs program átírása
csillagtérképeinken szerepeinkkel való szembesülések
„Isteni csatornából” üzenetek, tanítások közvetítése
az anyagi és erkölcsi siker megteremtése
a valós értékrend és hitvallás felismerése
minden egyes ember egyediségének, a
pillanat egyszeriségének, és a lehetőség
megismételhetetlenségének
figyelembevételével.
Mindezeket teszem úgy, ahogy
a Teremtő Önismeret eszközével
a Teremtő bennem üzen. A saját
tapasztalataim útján megszerzett tudásom
használom, a belső meggyőződésem okán,
s az adott készségem fokán. Teszem ezt azért,
hogy öntudatra ébredj, hogy emlékezz,
Önmagad valóságába visszatérhess,
és azzá légy, Aki mindig is voltál:
minden élethelyzetben szerethető,
Teremtő!
Ezáltal mindenki képessé válik:
– női/férfi minőségét örömmel megélni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagának megbocsátani,
– testvérek közötti viszályokat szeretet telivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekkori panaszokat, beilleszkedési problémákat megoldani,
– szerelmi bánatának fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáit a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleitől való függőségét kioldani, a válásokból eredő sérülések,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseit, ítélkezéseit, bűntudatát elengedni,
– a szerelmi kapcsolatok „x” szögeit egyértelműsíteni,
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– „nem várt”, vagy más nemű gyermeket várt
felnőttként a hiábavalóság érzését feldolgozni,
– a vállalkozásaikban felmerülő vitás kérdések
egyetemes megoldásait megtalálni,
– várandós mamaként a terhességi tünetek
valós okaira a válaszokat meglelni,
– a meddőség, gyermektelenség okaira látni,
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– az orgazmus-hiány okait felismerni,
– minden kérdésre az egyetemes válaszokkal felelni,
s a felismert hiányokat teremtő erejükkel meggyógyítani.
Szeretettel várom mindazok jelentkezését, Akiket fentiek megérintettek,

Sághy Enikő

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Cím: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: spiritualisonismeret.hu