AMIT TUD-OK

MÓDSZEREM

A TEREMTŐ ÖNISMERET módszer alapja a saját tapasztalat, azaz, az előző életeimben megszerzett ó-egyiptomi ősi tudás- és szimbólumrendszer, valamint azon beavatások energiái. Bár az előbb említett tudás a gyökere és az alapja e módszernek, de mindez csak azért jöhetett a felszínre lelkem magjából, mert a jelen életemben átmentem mindazokon az élethelyzeteken, amiknek megtapasztalásaiból okultam, tanultam, a felismeréseimet bölcsességgé átalakítottam és tudatosan mondtam ki az „igen”-t a szolgálatra.

A TEREMTŐ ÖNISMERET módszer működésének lényege: a rezgésszintünk emelése, melyet a Nap és a Föld energiáinak ősvalónkban való összekapcsolásával érhetünk el. A Nap aranyszála, ami a feltétel nélküli szeretet energiája, és a Föld mag energiája, ami a félelmet megváltó erő, a MAGENTA, ahogy összekapcsolódik az ősvalóban, a lélekmagban, az ember rezgésszintje megemelkedik.

A magenta neonosan rezgő, indigólila színű erő: a spirituális érzelmi intelligencia eszköze, kulcs a dimenizóváltáshoz, erő a szembesüléshez, az Önmegismeréshez. 2000 májusában nyitottam meg az emberiség számára.
A magenta energia segít az ember azon félelmét kioldani, amiért fél szembesülni önmagával, mert azt gondolja, ha magában hibát talál, akkor megszégyenül.
Ha a magenta energiával és a nap aranyszálával megnyitjuk a lélekmagot (ősvalót), ahol él az az ős-erő, ami a magunkba vetett hit teremtő ereje, akkor a megszégyenüléstől való félelmet, régi blokkokat, szerepeket, árnyék-én tulajdonságokat, egó-eszközöket, begyakorlott viselkedésmintákat, rögzüléseket, kényszerképzeteket a szembesülés révén kioldhatjuk.

A Teremtő Önismeret módszert alkalmazva, a fenti két energia találkozása lelkünknek magjában, emeli a rezgésszintünket, ezzel átlépjük a félelem birodalmát, a játszmák világát, a megszokásainkat, saját árnyék-én tulajdonságainkat, azaz félelmeinket, és ahogy lépünk Forrásunkba, lélekmagunkba, megnyílik az emlékezés arra, amit egyedi kódunkban, ősvalónkban hordozunk. Felismerjük, kik vagyunk, magunknak mit ígértünk, stb.

Ősvalónk, lelkünk magja
egyedi kódunk, valóságos énünk, létközi minőségünk, a lélek-szellem egysége, a teremtő energia, az élet-esszencia. Helye, a szívcsakra és a csecsemőmirigy közötti pont. Itt van az emlékezés minden pillanata, a minden tudás birodalma, a belső bizonyosság, biztonság, önbizalom érzése, egyedi, egyszeri és megismételhetetlenségünk tisztelete, a fény legszentebb rezgése, az egyetemes szeretet, szerethetőségünk hite, az ÉLET szentsége.

Ősvalónk – ősi egységünk, ősi valóságunk – őrzi több ezer előző élet képlenyomatát, melyek adják jelen életünk alapját. Tartalmazza árnyék-én tulajdonságaink elengedésének módját, az ok-okozat összefüggéseit, karmánk miértjeit, valódi hivatásunkat, minden kérdésünkre a válaszokat. Mivel ősvalónk a félelemmentesség helye, ezért szembesülésünket semmi nem árnyékolja be. Emelkedett rezgésben nem kap hangot a félelem kétsége, és nem indulhat el régi rögzüléseinkkel kényszereinknek mókuskereke.

Amikor emelkedett rezgésszinten, meditatív állapotban ősvalónkat megnyitjuk, rálátunk azokra a tulajdonságokra, amik miatt nem volt önbizalmunk, amik visszatartottak az öröm és a boldogság megélésétől. Mindig pont annyi felismeréshez jutunk, mint amennyit az adott tudatszintünkön fel tudunk dolgozni.
Ekkor ismerjük fel, hogy gondolataink, az asztrálon működő érzéseink, a bennünk lévő tulajdonságok minősége, hogyan határozza meg életünk minden pillanatát, hogyan hívjuk be mágnesként adott készségi szintünkön a külvilágot tükörként.

Szembesülésünkkel egyben megbocsátást és kioldást nyernek árnyék-én tulajdonságaink, szerepeink, rögzüléseink. Úgy szűnik meg fokról-fokra egónk hatalmának uralma felettünk, ahogy árnyék-én tulajdonságaink a fokozatosság elvét követve, mint a hagyma héja bontódnak le. Ez a LÉLEK ALKÍMIÁJA. Így szabadul fel lelkünk gyémántja (ősvalónk magja) a rátapadt félelem nehéz súlya alól.

Az egó végrehajtó, blokkoló energiáinak átalakítása juttat új teremtő erőhöz, új jövőképhez, egy új személyiséghez. Az az erő, ami eddig a félelem eszközeivel ellenünk dolgozott, most, az átalakult új teremtő erő révén az öröm teli eszközöket, a teljességet fogja behívni életünkbe.

A legnagyobb erő önmagunk megismeréséhez kell. Ahhoz, hogy öntudatra ébredt felnőttként élhessünk, az önmagunkkal való szembesülést nem kerülhetjük el.

Módszerem eszközeinek alkalmazásával az önmegismerést mindenki bármikor, bárhol, egymaga is végezheti. Otthon ismételheti a már ismert eszközökkel, valamint kibővítheti azt, saját egyedi kódjának megnyitásával. Így válhat mindenki számára a Teremtő Önismeret a saját módszerévé, és válhat az egyén mindentől és mindenkitől független spirituálisan felnőtt emberré.

A Teremtő Önismeret által képessé válunk

– női/férfi minőségünket örömmel élni,
– a hiábavalóság, életuntság érzését letenni,
– a bűntudat valós okát önmagunknak megbocsátani,
– testvéreink közötti viszályokat szeretet telivé alakítani,
– a gyermekkori zaklatásokból eredő elfojtásokat kioldani,
– gyermekkori panaszokat, beilleszkedési problémákat megoldani,
– szerelmi bánatunk fájdalmait nemcsak túlélni, hanem feldolgozni,
– a pénzügyi problémáinkat a valós értékrendnek megfelelően rendezni,
– szüleinktől való függésünket kioldani, a válásokból eredő sérülések,
elhalálozásuk esetén az elvesztés fájdalmait, a meg nem bocsátott
sértődéseinket, ítélkezéseinket, bűntudatunkat elengedni,
– a szerelmi kapcsolatok „x” szögeit egyértelműsíteni,
– a főnök/beosztott viszonyt valós helyére tenni,
– „nem várt”, vagy más nemű gyermeket várt
felnőttként a hiábavalóság érzését feldolgozni,
– a vállalkozásainkban felmerülő vitás kérdések
egyetemes megoldásait megtalálni,
– várandós mamaként a terhességi tünetek
valós okaira a válaszokat meglelni,
– a meddőség, gyermektelenség okaira látni,
– az abortuszból eredő karmát kioldani,
– az orgazmus-hiány okait felismerni,
– minden kérdésünkre egyetemes válaszokkal felelni,
s a felismert hiányokat teremtő erőnkkel gyógyítani.

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Cím: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: spiritualisonismeret.hu