AMIT AD-OK

MAGYAROK HITVALLÁSA

A lenti Üzenet hangalámondással meghallgatható a youtube-on.

A TEREMTŐ ÜZENETE
A MAGYAROKNAK

Üdvözlégy Nemzet,
mit Isteni erő nemzett!
Biz’ mondom, az erő, s a kezdetek,
a mag ereje él elültetve Bennetek.
Áldott a perc, melybe jöttetek,
halljátok a szót, a Szózatot,
mely minden emberhez szól,
kinek magja, önmaga, fontos számára.
Az erő, ami Bennetek létezik az egyedi kódon az,
mely különleges, és különbség köztetek.
Elérkezik annak pillanata, amikor megszólal
a lélekmagban a Teremtő hangom, s mondom:
ébresztő, most vagy soha, ébredjetek hát,
térjetek haza! Térjetek be a pontba,
őshonotokba, ősi egységetekbe,
a forrásba, hogy mi rejtezik
az egyedi kódotokban
a tudásotok,
nyíljék nyomban!

Érezzétek és értsétek, ez
elrendeltetésetek, amiért küldtelek,
az, amire választottalak Benneteket.
Ősi egységetekkel, az elfogadó szeretettel, a Fénnyel,
teremtő erőtökkel valósítsátok meg az „Isteni tervet”
és váltsátok meg félelmüktől a többi embert, hogy
végre ők is ősi egységükbe visszaérkezhessenek.
Biz’ mondom, az „idők kezdetén” kódként
adtam a rejtjelet, melynek ideje érkezik el.
A magnak burka, a magma bontódik fel,
s hat a magenta, a félelmet megváltó energia.
Felébreszti azt, ami van a magban, egyedi kódotokban.
Figyeljétek a jeleket! Minden beavatott, szakrális tárgy
mutatni fogja, hogy ébredjetek!
Energiaterük oly hatásfokkal fog hatni,
ahogyan az volt beavatva, s kódolva valaha.
Így van hát e Nemzet áldva.

Megvan annak pillanata, mikor lesz az erő adva arra,
hogy a beavatott Szent Korona anyagának, kódjának,
s minden szimbólumának energiatere nyíljon,
és mindazok számára erőt biztosítson, akik
egyedi kódjuk ígéretének hangján, a
mélyre temetett maguk magjának
titkán, várnak erre.
Amikor megkapják, onnantól kezdve
nyílnak a koronacsakrák, kapcsolódnak
a Szent Koronával egymással,
s Teremtő hangommal.
Az „Isten terv” most indul e Nemzettel.
Az erő hatványozódik, áramlik mindazokra, akik
lelkük magjában ősi egységükkel, szerethetőségükkel,
a hit erejével, önbecsüléssel, bölcsességgel élnek.
Kettőezer-tizeneggyel megfordult az energiapálya,
véget ért a karma. Áldott energia áramlik azokra,
akiknek az egója a hatalmát lerakta,
s fejet hajtva, alázattal már kimondta:
„Legyen meg a Teremtő akarata!”
A szabadon áramló energiapályán szólal
meg a belső hangon a hangom, s ki hallja,
indulhat az új jövőbe, az ötödik dimenzióba.
Ennek kulcsa a Szent Korona, a szentség hordozója.

Most megmutatom Nektek azt az energiateret, amely
akkor nyílik majd meg, amikor megszólal a Szózat.
Így lehettek a Teremtővel, azaz velem, EGYEK.
Újjáéled a Nemzet, új utat kaptok, s lehetőséget,
új irányt mutatok néktek, megélitek a Szentséget,
mert ekkor fog érkezni hozzátok a Szentlélek.

A lélek végtelen ereje áthatja azok lélekmagját,
akik a hatalom akarását lerakják, kimondják,
mert fennen hirdetik, hogy az egyetemes szeretet
létezik!

Vörösmarty Mihály: SZÓZAT

Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar-.
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor
Apáid vére folyt;
Ez, melyhez minden szent nevet
Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős
Árpádnak hadai;
Itt törtek össze rabigát
Hunyadnak karjai.

Szabadság! Itten hordozák
Véres zászlóidat,
S elhulltanak legjobbjaink
A hosszu harc alatt.

És annyi balszerencse közt,
Oly sok viszály után,
Megfogyva bár, de törve nem,
Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ!
Hozzád bátran kiált:
„Egy ezredévi szenvedés
Kér éltet vagy halált!”

Az nem lehet, hogy annyi szív
Hiába onta vért,
S keservben annyi hű kebel
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő
És oly szent akarat
Hiába sorvadozzanak
Egy átoksúly alatt.

Még jőni kell, még jőni fog
Egy jobb kor, mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán.

Vagy jőni fog, ha jőni kell,
A nagyszerű halál,
Hol a temetkezés fölött
Egy ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sűlyed el,
Népek veszik körűl,
S az ember millióinak
Szemében gyászköny űl.

Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kívűl
Nincsen számodra hely;
Áldjon vagy verjen sors keze:
Itt élned, halnod kell.

Az új erő, az új jövő! Biztosítom a Fényt, hogy

az élet szentségén megszólaljon a belső hangon
ami a teendő, de az alap és mindennek kulcsa,
hogy mindenki a maga félelmét lerakja.
Mag népe ébresztő, itt az idő, hogy higgyetek, higgyetek, higgyetek!
Hogy miben?
Abban a szóban, aminek jelentése az IGE.
IGEn
IGEn
IGEn
az IGE,
az ÉLET jelentése.

IGEn: az elengedő, megbocsátó szeretetre,
IGEn: a másság elfogadására, a tiszteletre,
IGEn: az egymásmellé rendeltségre,
IGEn: a szó szentségére,
IGEn: az őszinteségre,
IGEn: egy új jövőre,
IGEn: az ÉLET- re!
Önnön magatokban az
IGÉt ismerjétek fel azzal, hogy:
ittlétetek minden cselekedete,
minden történése legyen az,
ami lelketek valós érzelme.
Biz’ mondom, ott van a kódotokon,
ott hordozzátok a minden tudást ősvalótokon.
Odatettem, elrejtettem.

Becsüljétek és értékeljétek az ittlétet, a lehetőséget,
azt, ami az ÉLET, ami a legnagyobb kincsetek!
A Földnek eme hője átitat Titeket itt,
lelketek magjából áramló erő, a HIT.

Hogy hittel hiszitek, van képességetek,
hittel hiszitek, a gyökereitek mélyre hatnak,
a múltból jönnek, léteteknek mindig értelmet adnak.

A célt, amit kitűztetek, meglelitek, mert elrendeltetett,
hogy eléritek, s az „Isteni tervet” véghezviszitek.
Lelketek magjában őrzitek az „Isteni tervet”.
Fel kell ébredni, s fel kell e Nemzetet kelteni
és emelni a Fénybe, az elrendeltetett időben!
Persze a Föld más pontján is rendelkeznek erővel,
de ezzel a rezgéssel, ami itt adatott és adatik,
ezzel a hővel, az energia eme minőségével
nem egy semelyik Nemzetével.
Ez hát, amiért nőjetek fel!
Ez hát, amiért azt mondom,
hogy „kell”!

Drága Népem!
Az Isteni Fényem Belétek helyeztem, drága lelketekbe,
kérlek, nézzetek mintegy tükörbe, lelketeknek mélyére,
amitől megfosztottak, visszavegyétek!
A Hit
A Hit
A Hit
A Hit az a kohéziós erő,
mely összerendelő, tehetséget, hivatást nyitó,
az egyetemes szeretet fénye, annak ereje, amiért
jöttetek, hogy a világnak mutassátok, tovább adjátok,
hogy bár oly sok erő próbálta, nyirbálta, ölte, kínozta,
mondhatnám, örök volt a bánata, de nem tudták,
hogy kódotokban a túlélés van biztosítva.
A túlélő nép vagytok! Ehhez van kódotok.
Akkor áramlik zavartalanul az erő,
ha öntudatra ébredve rájöttök,
hogy minden ember szerethető.

Annak a szeretetnek a rezgése, amely
lángként van lelketekben, teljes a minősége,
mivel egyetemes, nincs különbsége senki fele.
Ennek a Fénynek a minőségét hoztátok a Földre le.
A reményt, az örökkön létező erőt, a hit erejében és lám
mennyi volt a torz hatalom, akarom, zsarnoki uralom.

Drága Nemzetem,
mindazt megteszem,
amit ígértem az IGÉben:
Létezésetek minden pillanatában,
a történések tükrében, minden cselekvésben
ott vagyok az érzésben, emelkedett rezgésszinten,
a tudat erejében, a hit fényében, bizonyságot adok:
LÉTEZEM!

Nem úgy jövök, ahogy várjátok,
nem úgy vagyok, ahogy akarjátok.
Vagyok Bennetek, Aki vagy-ok,
Veletek az egyben vagyok,
Bennetek, értetek ÉLEK,
adom a HITET,
az új ÉLETET!
Amen.

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Ezredes utca 13. félemelet 5. Kapucsengő: 11
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Cím: 1024 Budapest, Ezredes utca 13. félemelet 5. Kapucsengő: 11
E-mail cím: egyesulet@egysegkozpont.hu
Web: egysegkozpont.hu