Alkimia-CD-kozepes

ALKÍMIA

A tudatos önismeret azon eszköze,
ami segít a félelem blokkokat kioldani,
az energia törvényeket felismerni,
az ember szerethetőségét
önmagában megnyitni,
hogy a felszabaduló erővel
új jövőt tudjon teremteni.
A CD meghallgatásakor
megnyíló energiatérben
az egyén egyedül is
képes szembesülni a
valóságának fényét borító
árnyék-én tulajdonságok
sokaságával, a megtett út
porával, „hibáival”.

Belehallgatok a CD-be

Megrendelőlap