AKI VAGY-OK

ENIKŐ = ÉN KI Ő

1953-ban születtem, szeretetben nevelkedtem. Tizenhét éves koromban ráléphettem volna hivatásom útjára, többször kaptam a jeleket és a lehetőségeket spirituális képességeim megnyitására, de az akkori készségemmel nem értettem, mit kellene tennem, nem tudtam hogyan kezeljem e különleges képességet, így a kétségeimmel, félelmeimmel hamar le is zártam. Ennek okán nem maradt más, mint hogy helyette az egó játszmáinak több évtizedes megtapasztalásának útjára lépjek. A sok játszmából okulva 44 évesen kerültem olyan készségi szintre, hogy egyértelműen ki tudtam mondani: Elég volt az egó túlélő programjából, a játszmákból, a félelem által működő sok-sok szerepből! A Sors kegyes volt hozzám, ismét megkaptam a lehetőséget, hogy az életfeladatul ígért médiumi képesség most szabadon megnyílhasson bennem 1997-ben. A több évtized alatt megélt élethelyzetek, s a megszerzett tapasztalatok által az alkotó erőmet már felismertem, így teljes volt a hitem abban, hogy a megnyíló spirituális képességeimmel a lelkemben tett ígéretet véghez viszem!
Ahogy megnyílt a fény lelkemnek magjában, ősvalómban, átélhettem önmagam valóságát, tudatosult bennem, hogy „HAZA érkeztem!” A belső bizonyosság, biztonság, béke erejét, szerethetőségem hitét, az Isteni véna képességét megnyitva kezdődött el az igazi önismeret. A szembesüléseim által lehántottam sok-sok árnyék-én tulajdonságom, átmentem sok-sok beavatáson, majd azzá váltam, aki eredendően mindig voltam: önmagamnak ismerője, az önismeret hirdetője.

Ősvalómban megnyíltak az előző életeimben megszerzett ó-egyiptomi ősi tudás- és szimbólumrendszer, valamint azon beavatások energiái, amelyekből egy önálló módszert alkottam: Teremtő Önismeret néven. Bár az előbb említett tudás a gyökere és az alapja e módszernek, de mindez csak azért nyílhatott meg lelkem magjából, mert a jelen életemben átmentem mindazokon az élethelyzeteken, amiknek megtapasztalásaiból okultam, tanultam, a felismeréseimet bölcsességgé átalakítottam és tudatosan kimondtam az „igen”-t e csodálatos szolgálatra.

Abból a Forrásból közvetítek, ahol a feltétel nélküli szeretetre épülő – többezer éves tanok alapjául szolgáló – egyetemes igazság és törvény fogalmazódott és fogalmazódik azóta is meg.

Spirituális utam során bejártam a Föld több táját, ahova meghívtak, hogy ősvalót nyissak, írtam több könyvet, készítettem éves kalendáriumokat, CD-ket, youtubre előadásokat, meditációkat, melyek témája az önmegismerés fontossága és csodája! Ősvalómban még sok-sok éve nyílt meg, hogy egy céget hozzak létre, ahol az önismeretet csoportosan tudjuk hirdetni, az embereket ébreszteni. Fejlődésemben 2012-ben jutottam el oda, hogy a régi ígéret, amit valaha magamnak tettem, megvalósulhatott az anyagban, Egy s Ég Központ néven. A hosszú önismereti út újabb eredménye, hogy összeállt az a lelkes csapat, Akik az önmegismerést életük céljának tekintik, s mivel a Teremtő Önismeret évek óta megnyílt bennük, ezért hitelesen hirdetik. Így 2018-ban elindíthattam csapatommal a Teremtő Önismeret oktatását. Az oktatás alapvető célja, hogy megnyissuk a Teremtő Önismeretet – mint egyetemes tudást –az emberek ősvalójában, hogy felismerhessék valóságuk fényét, mint képességet, tudást, az Isteni véna végtelen lehetőségeinek arzenálját, hogy megélhessék szerethetőségük hitének egység állapotát. Ennek első lépése, hogy a szembesüléseik alkalmával oldják ki a régen átélt sebek blokkjait, mert a felszabaduló új energiából tudnak életük tudatos Teremtőivé válni, új életszemlélettel elrugaszkodni, ami a belső meggyőződésen, önbizalmon, önértékelésen alapul.

Mindannyian lelkünk békéjét, valós örömünk érzését keressük, hogy Szellemünk magas tudatsávján, tudatosságán szabadon tudjunk szárnyalni, Teremtői vénánkkal alkotni, hogy az Isteni tervben vállalt feladatunkat, ígéretünket be tudjuk teljesíteni.

Az öröm, a béke, a boldogság érzése, mint az egység állapota, ott van eredendően bennünk, lezártuk, eltemettük, csupán csak emlékeznünk kell rá, de előbb fel kell, hogy ébredjünk.

Szabad döntésemmel valamikor, valaha felébredtem, most mindazokat ébresztem, Akik megígérték önmaguknak, hogy megtudják, KIK IS ŐK VALÓJÁBAN!

Én már megléptem, szabad döntésetekkel élhettek Ti is.

ENIKŐ = ÉN KI Ő

A szeretet okán
és a fény eszközeivel lelkemben,
mint annyian, jöttem e világra, hogy
ami egyedi kódomban írva vagyon, megvalósuljon.
A harmóniát majd két évtizeden át tapasztaltam,
amihez jó szülőket, szép hátteret, egészséget kértem és kaptam.
Megnyílni vágyó spirituális képességeimet fiatalon lezártam,
meg kellett tanulnom, hogy az elrendeltetett időt kivárjam.
Újabb évtizedek, amikben tapasztaltam fényem árnyékait,
majd életem delén pedig, a mélypokol bugyrait.
Amikor kimondtam, mindezekből elég volt,
felismertem a lényeget: amíg Önmagamba
„haza” nem érkezek, tovább nem léphetek!

Ki vagyok?
Miért születtem?
Miért történt mindez velem?
Nem lehet, hogy „csak ennyi” az életem!?
Hiába kerestem, hogy kérdéseimre
valaki válaszokkal feleljen.

A több évig tartó tudatos önismeret eredménye,
hogy spirituális csatornám megnyílt 1997-ben.
Végre önmagamba érkeztem, ahol válaszaimat megleltem!
Mindig is itt voltak bennem, csak nem hittem, hogy
nem máshoz kell értük mennem.

Ezzel megváltozott
az egész eddigi életem,
a feladatom, az értékrendem.
Először médiumként közvetítettem.
De kódomban egy új módszer rejtezett,
ezért gyorstalpalva jártam a fejlődésemet.
Ahhoz, hogy az új módszer működhessen,
magamat kellett Magammal szembesítnem.
Felismerni az árnyék-én tulajdonságokat:
az elvárás-megfelelés kényszerét,
a régmúlt viselkedésmintákat,
a rögzüléseket, félelmeket
és egyéb szerepeket.
Napról-napra,
ahogy
tágult a tudatom,
mind több fényt láttam magomon.

Az évekig tartó munka eredménye,
hogy a régi energia átalakult olyan hitre,
aminek ereje, azóta is hat Mindenkire:
aki jobb sorsot szeretne,
választ kapni miértekre,
fejlődni, felnőtté válni,
félelmeitől megváltódni,
hogy ráleljen önmagában
Fényére, valóságos Énjére.
Fejlődésemmel 2000-ben érkeztem arra a szintre,
hogy a Föld magjából megnyithattam, 12 segítővel,
a félelmet megváltó energiát, a magentát,
hogy mindenki hozzájuthasson,
félelmeitől megválhasson.

E női minőségű erő:
rezgésszintet emelő.
Azoknak, akik „agyalnak”,
az energia törvények ok-okozatát úgy adom az elmén át,
hogy érthetővé váljon az ittlét lényege, tétje és lehetősége.
A folyamatos szellemi tanítás tudásomat állandóan csiszolja,
ezzel növekszik a módszer eszközeinek választéka.
A lelkem végtelen szeretetének eszköztára,
az önismeret módszerével így válik
hasznossá, mások számára.
Hittel hiszem,
hitvallom:
hogy
lelkünk ereje
a cselekvés maga,
az érzelem „anyaga”,
a tapasztalat alapja,
a létezés oka.

Sághy Enikő

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Address: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: divineselfawareness.com

 

Adatvédelem‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ÁSzF