AKI VAGY-OK

ENIKŐ = ÉN KI Ő

1953-ban születtem, szeretetben nevelkedtem. Tizenhét éves koromban tudatosan ráléphettem volna önmegismerésem útjára, többször kaptam a jeleket és a lehetőségeket spirituális képességeim megnyitására, amelyektől inkább féltem, mint értettem, ezért hamar lezártam. Választottam helyette az egó játszmáinak több évtizedes megtapasztalását. A történésekből okulva, olyan készségi szintre kerültem 44 éves koromban, amellyel a feladatot, mint szolgálatot, a megfelelő alázattal el tudtam kezdeni. „Haza érkeztem,” megnyílt a spirituális csatornám.

Lelkemnek magjában, ősvalómban – ahol az igazság magva, a Fény birodalma – felismertem hivatásom, médiumi tudásom. Az igazi önismeret ekkor kezdődött el. A szembesüléseim által lehántottam sok-sok árnyék-én tulajdonságom, átmentem sok-sok beavatáson, majd azzá váltam, aki eredendően mindig voltam: önmagamnak ismerője, az önismeret hirdetője. Abból a Forrásból közvetítek, ahol a feltétel nélküli szeretetre épülő – több ezer éves tanok alapjául szolgáló – egyetemes igazság és törvény fogalmazódott és fogalmazódik azóta is meg.

Ősvalómban megnyíltak az előző életek tudásának, képességének energiái, mint például az ó-egyiptomi ősi szimbólumrendszer is, valamint az ottani beavatások kódjai, amelyekből jelen életemben egy önálló módszert alkotott Felsőbb Énem: Teremtő Önismeret néven. Bár az előbb említett tudás a gyökere és az alapja e módszernek, de mindez csak azért jöhetett a felszínre lelkem magjából, mert a jelen életemben átmentem mindazokon az élethelyzeteken, amiknek megtapasztalásaiból okultam, tanultam, a felismeréseimet bölcsességgé, az árnyék-én tulajdonságaimat az egyetemes – megbocsátó, elfogadó, elengedő – szeretetre átalakítottam, majd tudatosan kimondtam az „igen”-t a szolgálatra.

ENIKŐ = ÉN KI Ő

A szeretet okán
és a fény eszközeivel lelkemben,
mint annyian, jöttem e világra, hogy
ami egyedi kódomban írva vagyon, megvalósuljon.
A harmóniát majd két évtizeden át tapasztaltam,
amihez jó szülőket, szép hátteret, egészséget kértem és kaptam.
Megnyílni vágyó spirituális képességeimet fiatalon lezártam,
meg kellett tanulnom, hogy az elrendeltetett időt kivárjam.
Újabb évtizedek, amikben tapasztaltam fényem árnyékait,
majd életem delén pedig, a mélypokol bugyrait.
Amikor kimondtam, mindezekből elég volt,
felismertem a lényeget: amíg Önmagamba
„haza” nem érkezek, tovább nem léphetek!

Ki vagyok?
Miért születtem?
Miért történt mindez velem?
Nem lehet, hogy „csak ennyi” az életem!?
Hiába kerestem, hogy kérdéseimre
valaki válaszokkal feleljen.

A több évig tartó tudatos önismeret eredménye,
hogy spirituális csatornám megnyílt 1997-ben.
Végre önmagamba érkeztem, ahol válaszaimat megleltem!
Mindig is itt voltak bennem, csak nem hittem, hogy
nem máshoz kell értük mennem.

Ezzel megváltozott
az egész eddigi életem,
a feladatom, az értékrendem.
Először médiumként közvetítettem.
De kódomban egy új módszer rejtezett,
ezért gyorstalpalva jártam a fejlődésemet.
Ahhoz, hogy az új módszer működhessen,
magamat kellett Magammal szembesítnem.
Felismerni az árnyék-én tulajdonságokat:
az elvárás-megfelelés kényszerét,
a régmúlt viselkedésmintákat,
a rögzüléseket, félelmeket
és egyéb szerepeket.
Napról-napra,
ahogy
tágult a tudatom,
mind több fényt láttam magomon.

Az évekig tartó munka eredménye,
hogy a régi energia átalakult olyan hitre,
aminek ereje, azóta is hat Mindenkire:
aki jobb sorsot szeretne,
választ kapni miértekre,
fejlődni, felnőtté válni,
félelmeitől megváltódni,
hogy ráleljen önmagában
Fényére, valóságos Énjére.
Fejlődésemmel 2000-ben érkeztem arra a szintre,
hogy a Föld magjából megnyithattam, 12 segítővel,
a félelmet megváltó energiát, a magentát,
hogy mindenki hozzájuthasson,
félelmeitől megválhasson.

E női minőségű erő:
rezgésszintet emelő.
Azoknak, akik „agyalnak”,
az energia törvények ok-okozatát úgy adom az elmén át,
hogy érthetővé váljon az ittlét lényege, tétje és lehetősége.
A folyamatos szellemi tanítás tudásomat állandóan csiszolja,
ezzel növekszik a módszer eszközeinek választéka.
A lelkem végtelen szeretetének eszköztára,
az önismeret módszerével így válik
hasznossá, mások számára.
Hittel hiszem,
hitvallom:
hogy
lelkünk ereje
a cselekvés maga,
az érzelem „anyaga”,
a tapasztalat alapja,
a létezés oka.

Sághy Enikő

Szeretettel várlak a Teremtő Önismeret oktatásán!

Ha valakinek az ősvalójában az a kód él, hogy ebben az életében Önmaga ismerőjévé váljék, akkor elrendeltetett időben
megszólal lelkének finom hangja és jelzi, lépjen rá az útra, mely befele vezet és mélyre, hogy Önmagát valóban megismerje.

Cím: 1024 Budapest, Margit körút 61-63. IV. emelet 21. Kapucsengő: 17
E-mail cím: oktatas@teremtoonismeret.hu
Web: teremtoonismeret.hu

Address: Budapest, district II., Margit körút 61-63. 4th floor, door 21. Gate bell: 17
E-mail address: saghyeniko@spiritualisonismeret.hu
Web: divineselfawareness.com

 

Adatvédelem‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎ÁSzF